You are here

Minderbroedersstraat 36-38

Description

Vorige bebouwing

* (1937) "Definitieve verkoop van huizen en Schrijnwerkerij, te Hassselt. / Dinsdag 27 Juli om 2 uren namiddag ter herberge genaamd «In den Yzerenweg» te Hasselt, Diesterstraat, zal de notaris Hage-Goetsbloets, ten meestbiedend verkoopen: Stad Hasselt. 1. — Een huis met toebehoorten, open grond en werkhuis groot samen 2 a. 07 cent., gelegen Minderbroederstraat 38, sectie H nummers 1290L en 1291K des kadasters, palende Mejuffers Celis en art. 2. Dit huis heeft eene façade van 6.50m. en een ingang van 1 m. 70. Het heeft een schoone kelder; op het gelijkvloers twee plaatsen, bureel en keuken, op het verdiep drie slaapkamers. Op den koer heeft het een groot werkhuis met verdiep. Het is voorzien van gaz, water en electriciteit. Bewoond door Mr. Louis Moors. Dadelijk aan te slaan. Te bezichtigen 's Maandags en Donderdags namiddag. 2. — Een handelshuis met toebehoorten en open-grond groot samen 60 centiaren, gelegen Minderbroedersstr., nr. 36, sectie H nummer 1291-i des kadasters palende art. 1 en de weduwe Claesen. Dadelijk aan te slaan. Bewoond door Borgions. Dit huis heeft winkel, koer en keuken. Op het verdiep twee slaapkamers. Inzetprijs voor de artikels 1 en 2: 110.000 frs." (4)

* (1946) "Aanneming van alle schilderwerken en papierbehangen. Verkoop van alle verfartikels en benoodigdheden. Voordeelige prijzen. Jules Wynants. Minderbroederstr. 36 Hasselt." (5)

* (1954) "Nationale Vakwedstrijd voor Brood- en Banketgebak - Wij vernemen uit het orgaan «De Bakkersbaas» dat onze stadsgenoot, brood- en banketbakker Alb. Vandebeek, Minderbroederstraat, 38, bij de vakwedstrijd 1954, niet minder dan 10 maal geklasseerd werd in de verschillende reeksen. In de reeks K. «Melkbrood», wist hij zich, samen met een paar concurrenten, eerste te klasseren. Hartelijk proficiat!" (6)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Hasselt intra muros (1989), p. 252. (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 17-04-2013 (4) Het Belang van Limburg, 24-07-1937, p. 9. (5) Het Belang van Limburg, 12-07-1946, p. 8. (6) Het Belang van Limburg, 14-11-1954, p. 6.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
71022H1291/00P000 = 1-H-1291-P
Periode of stijl: 
2004
Architect: 
Studiebureau I.S.P. nv Hasselt
Opdrachtgever: 
Bolderdal nv Heusden-Zolder
Huidige functie: 

building / handelsgelijkvloers

2010: kapsalon Florale Haircare

Beschrijving buitengevel: 

Het gebouw telt vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met twee dakvensters.

Verbouwingen: 

- 2004: slopen van pand en bouwen van handelsruimte + 2 appartementen, in opdracht van Bolderdal nv Heusden-Zolder, naar ontwerp van Studiebureau I.S.P. nv Hasselt

Vorige bebouwing: 

1. Sint-Marten (2)

2. Nrs. 36-38. (1937) "Definitieve verkoop van huizen en Schrijnwerkerij, te Hassselt." (4)

3. Nr. 36. (1946) Schilderwerken en behangen, verkoop verfartikelen: Jules Wynants (5)

Nr. 38. (1954) Bakkerij Valentinus (6): gesticht door Albert Vandebeek (+1979) X Marie-Louisa (Maria) Gilen (+2000)


Verbouwingen:

- 1963: verbouwen van handelsgebouw, naar ontwerp van architect L. Moors uit Hasselt

- 1994: verbouwen van winkelruimte

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 267 m2

Referenties

Downloads

Overlijdensbericht Albert Vandebeek (1979)

PDF icon Download (59.44 KB)

Overlijdensbericht Maria Gilen (2000)

PDF icon Download (31.12 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...