You are here

Minderbroedersstraat 36-38

Description

Vorige bebouwing

* (1937) "Definitieve verkoop van huizen en Schrijnwerkerij, te Hassselt. / Dinsdag 27 Juli om 2 uren namiddag ter herberge genaamd «In den Yzerenweg» te Hasselt, Diesterstraat, zal de notaris Hage-Goetsbloets, ten meestbiedend verkoopen: Stad Hasselt. 1. — Een huis met toebehoorten, open grond en werkhuis groot samen 2 a. 07 cent., gelegen Minderbroederstraat 38, sectie H nummers 1290L en 1291K des kadasters, palende Mejuffers Celis en art. 2. Dit huis heeft eene façade van 6.50m. en een ingang van 1 m. 70. Het heeft een schoone kelder; op het gelijkvloers twee plaatsen, bureel en keuken, op het verdiep drie slaapkamers. Op den koer heeft het een groot werkhuis met verdiep. Het is voorzien van gaz, water en electriciteit. Bewoond door Mr. Louis Moors. Dadelijk aan te slaan. Te bezichtigen 's Maandags en Donderdags namiddag. 2. — Een handelshuis met toebehoorten en open-grond groot samen 60 centiaren, gelegen Minderbroedersstr., nr. 36, sectie H nummer 1291-i des kadasters palende art. 1 en de weduwe Claesen. Dadelijk aan te slaan. Bewoond door Borgions. Dit huis heeft winkel, koer en keuken. Op het verdiep twee slaapkamers. Inzetprijs voor de artikels 1 en 2: 110.000 frs." (4)

* (1946) "Aanneming van alle schilderwerken en papierbehangen. Verkoop van alle verfartikels en benoodigdheden. Voordeelige prijzen. Jules Wynants. Minderbroederstr. 36 Hasselt." (5)

* (1954) "Nationale Vakwedstrijd voor Brood- en Banketgebak - Wij vernemen uit het orgaan «De Bakkersbaas» dat onze stadsgenoot, brood- en banketbakker Alb. Vandebeek, Minderbroederstraat, 38, bij de vakwedstrijd 1954, niet minder dan 10 maal geklasseerd werd in de verschillende reeksen. In de reeks K. «Melkbrood», wist hij zich, samen met een paar concurrenten, eerste te klasseren. Hartelijk proficiat!" (6)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Hasselt intra muros (1989), p. 252. (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 17-04-2013 (4) Het Belang van Limburg, 24-07-1937, p. 9. (5) Het Belang van Limburg, 12-07-1946, p. 8. (6) Het Belang van Limburg, 14-11-1954, p. 6.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
71022H1291/00P000 = 1-H-1291-P
Periode of stijl: 
2004
Architect: 
Studiebureau I.S.P. nv Hasselt
Opdrachtgever: 
Bolderdal nv Heusden-Zolder
Huidige functie: 

building / handelsgelijkvloers

2010: kapsalon Florale Haircare

Beschrijving buitengevel: 

Het gebouw telt vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met twee dakvensters.

Verbouwingen: 

- 2004: slopen van pand en bouwen van handelsruimte + 2 appartementen, in opdracht van Bolderdal nv Heusden-Zolder, naar ontwerp van Studiebureau I.S.P. nv Hasselt

Vorige bebouwing: 

1. Sint-Marten (2)

2. Nrs. 36-38. (1937) "Definitieve verkoop van huizen en Schrijnwerkerij, te Hassselt." (4)

3. Nr. 36. (1946) Schilderwerken en behangen, verkoop verfartikelen: Jules Wynants (5)

Nr. 38. (1954) Bakkerij Valentinus (6): gesticht door Albert Vandebeek (+1979) X Marie-Louisa (Maria) Gilen (+2000)


Verbouwingen:

- 1963: verbouwen van handelsgebouw, naar ontwerp van architect L. Moors uit Hasselt

- 1994: verbouwen van winkelruimte

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 267 m2

Referenties

Downloads

Overlijdensbericht Albert Vandebeek (1979)

PDF icon Download (59.44 KB)

Overlijdensbericht Maria Gilen (2000)

PDF icon Download (31.12 KB)

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...