Minderbroedersstraat - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 246-253

In een Latijnse schenkingsakte, op 8 februari 1337 voor de stadsschepenen naar Luiks recht verleden, wordt de aankoop vermeld van Ermentrude van Lobosch van een rente van drie goudgulden ten voordele van de abdij van Herkenrode. Die rente stond op het huis van Jan van Steyvorde, gelegen prope plateam Flamingerorum ex una parte et communem plateam ducentum viam ad Kampinam (bij de Vlamingenstraat aan de ene zijde en de gemene straat die naar de Kempen leidt). Een andere schenkingsakte van 19 mei 1348, verleden voor burgemeester en schepenen, en talrijke documenten uit de volgende eeuw vermelden in de stadsregisters de Vleimstraete of Vleminckstraet.  De benaming Vleyminxstraet komt voor op folio 5 van het register der kerkfabrieken 1528-1627. Deze Nederlandse versies zijn eenvoudige vertalingen uit het Latijn. Zij vermelden evenwel nergens dat deze straat zich bij de heirbaan voegt, die naar de Kempen leidt (d.w.z. het noordelijk deel van de Demerstraat).

Aan het einde van de 14de eeuw, onder de regering van hertog Wenceslas van Brabant, verlieten grote groepen volders, lakenwevers en lakenscheerders de stad Leuven. Velen vestigden zich te Hasselt, waar men ze Vlemen of Vlemingen heette. Dezelde naam werd voordien reeds gegeven aan de Gelderlanders, die in onze vaderstad hun intrek hadden genomen. Het is aan deze laatsten dat de Vleminckstraet haar naam dankt, aangezien de benaming reeds bestond vóór de aankomst van de Leuvenaars. De oude Vleminckstraet veranderde weldra van naam.

In 1736 (gichtregister 265, folio 201) wordt ze voor het eerst aangehaald als Minnebroedersstraet. De benaming Minderbroedersstraet (gichtregister 267, folio 166) verschijnt op 28 mei 1749. In een verkoopsakte van notaris Dionijs Dewinghe anno 1753 vindt men de Vlaminxstraet. De Vlaminghstraet komt voor de laatste maal voor in een protocol van notaris Godfried Goetsbloets, gedateerd 21 december 1770.

De Franse republikeinen, die de straatnamen nogal willekeurig wijzigden, noemden de straat rue de la Préfecture, omdat van 1800 tot 1814 de onderprefectuur in het verlaten klooster van de minderbroeders was gevestigd. Zo werd de Boomgaardstraat van haar kant 'rue de la Gendarmerie' genoemd, omdat enkele gendarmes en commandant Mariage hun kazerne en woning in het gewezen meisjesweeshuis hadden. Deze Franse benamingen gaan terug tot 1812. Zij verdwenen in 1814, samen met de instellingen waaraan ze waren ontleend. Zo kreeg de Minderbroedersstraat haar oude naamplaat terug, met de Franse vertaling erbij: rue des Récollets. Deze kloosterlingen werden door de Hasselaren nooit recollecten genoemd, maar wel 'bruin pater' of 'minderbroeders'. Hun verblijf werd omschreven als het 'Minderbroedershuys' of 'Minderbroedersklooster'.

Op 2 augustus 1651 werden door een brand verscheidene huizen in de nabijheid van het klooster in de as gelegd. In deze straat lagen destijds vele bescheiden woningen van ambachtslieden en huizen van niet cijnsplichtigen, zonder naam of uithangbord. Naar die panden wordt in de gichtregisters ofwel niet ofwel eer onduidelijk verwezen. De navolgende opsomming beperkt zich dan ook tot de voornaamste.

Noordkant

-          Het Land van Belofte (linkergevel)

-          De Roode Leeuw

-          Anoniem huis

-          Klooster en kerk van de minderbroeders

-          Anoniem huis

-          Het Weygertien

-          De Dry Lampen

-          De Pasteye

* Isabellastraat

Zuidkant

-          De Helle (rechtervleugel en achterbouw)

-          Drie anonieme huizen

-          De Groote Gulden Leeuw

-          De Kleyne Gulden Leeuw

-          Twee anonieme huizen

-          Het Root Cruys

-          Sint-Marten

-          Abraham

-          Hoekhuis

* Schrijnwerkersstraat

-          Zeven huizen (tussen de Schrijnwerkersstraat en de Dorpsstraat)

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...