Minderbroedersstraat - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België (1981)

Description

p. 399

Eertijds Vleminck- of Vlamingenstraat, sinds 1736 genaamd naar het minderbroedersklooster. Straat met bochtig verloop, ten O. begrensd door de Demerstraat, ten W. door de circumeatus van Dorpstraat en Isabellastraat; duidelijk pleinvorming ter hoogte van het centraal gelegen kloostercomplex in de N.-straatwand, met ten Z. de Schrijnwerkersstraat uitlopend op de minderbroederskerk.

De Z.-straatwand werd tot XIX d gevormd door talrijke vakwerkconstructies van twee tot drie bouwlagen, uit XVII; thans XX-uitzicht met sterk storende nieuwe bouw van drie tot vier bouwlagen met winkelpuien; schaalvergroting naar de Demerstraat toe.

Gavere N.-wand, beheerst door het minderbroedersklooster met voortuintje; overheersend burgerhuizen uit XIX, met recente winkelpuien naar de Demerstraat toe.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...