Minderbroedersstraat - uit: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ (1981)

Description

p. 399

Eertijds Vleminck- of Vlamingenstraat, sinds 1736 genaamd naar het minderbroedersklooster. Straat met bochtig verloop, ten O. begrensd door de Demerstraat, ten W. door de circumeatus van Dorpstraat en Isabellastraat; duidelijk pleinvorming ter hoogte van het centraal gelegen kloostercomplex in de N.-straatwand, met ten Z. de Schrijnwerkersstraat uitlopend op de minderbroederskerk.

De Z.-straatwand werd tot XIX d gevormd door talrijke vakwerkconstructies van twee tot drie bouwlagen, uit XVII; thans XX-uitzicht met sterk storende nieuwe bouw van drie tot vier bouwlagen met winkelpuien; schaalvergroting naar de Demerstraat toe.

Gavere N.-wand, beheerst door het minderbroedersklooster met voortuintje; overheersend burgerhuizen uit XIX, met recente winkelpuien naar de Demerstraat toe.

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...