Monument Leopold II: tekstplaat (2018)

Description

Dit monument werd in 1952 opgericht ter ere van alle Limburgers die stierven in Kongo-Vrijstaat tussen 1885-1908. De periode waarin de Belgische koning Leopold II het land als zijn privédomein beheerde. Van 1908 tot en met 1960 werd het gebied een kolonie van België.

De koloniale visie van die periode straalt van dit monument af. In die tijd waren velen ervan overtuigd dat koning Leopold II de Congolezen twee zaken had bijgebracht: bevrijding en beschaving. De op het monument vermelde Limburgers werden aanschouwd als heroïsche pioniers die dit mee mogelijk maakten.

Vandaag kijken we liever genuanceerd en met een kritische blik naar de koloniale politiek met al haar positieve en negatieve facetten. Maar dus ook bij uitbreiding naar dit beeld. Hoort het daarom niet meer in het straatbeeld? Toch wel. De stad Hasselt kiest er bewust voor om dit stukje erfgoed te laten staan, in de hoop dat het uitnodigt tot dialoog tussen gemeenschappen en tot het voeren van verder historisch onderzoek dat alle invalshoeken benadert.

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...