Skip to main content
"Het Beluik, Minderbroedersstraat 18-26 (foto uit: Inventaris van het cultuurbezit in België, fig. 689 - Frieda Schlusmans, 08-1975 - Vlaamse Gemeenschap)"
"Het Beluik, Minderbroedersstraat 18-26 (foto: Erfgoedcel Hasselt, 2009)"
"Beschermd monument "