Skip to main content
De officieren van het Elfde Linieregiment, ca. 1911