Skip to main content
Sinte-Geertruyde, Au Louvre, Kapelstraat 48 (foto: Sonuwe, 2011)
Sinte-Geertruyde, Au Louvre, Kapelstraat 48 (foto: Erfgoedcel Hasselt, 2009)
Gevel aan de Maagdendries van 'Au Louvre', Kapelstraat 48 (foto: Erfgoedcel Hasselt, 2009)
Gevel aan de Maagdendries van 'Au Louvre', Kapelstraat 48 (foto: Erfgoedcel Hasselt, 2011)
Gevel aan de Maagdendries van 'Au Louvre', Kapelstraat 48 (uit: Inventaris van het cultuurbezit in België (1981), fig. 595 - Frieda Schlusmans, 06-1975 - Vlaamse Gemeenschap)
Kapelstraat 48 – Maagdendries 4 (uit: Het Louvre te Hasselt bestaat 30 jaar (1990))
Advertentie 'Au Louvre', Kapelstraat 48 (uit: Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 01-06-1899)
Advertentie 'Au Louvre - Huis Bormans', Kapelstraat 48 (uit: Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 23-10-1927, p. 7)
Advertentie 'Huis Bormans', Kapelstraat 48 (uit: Het Belang van Limburg, 24-03-1934, p. 7)
Advertentie 'Huis Bormans', Kapelstraat 48 (uit: Het Belang van Limburg, 07-07-1960, p. 12)
Advertentie 'Opening Boutique Louis Féraud', Kapelstraat 48 (uit: Het Belang van Limburg, 13-07-1996, p. 1)