Skip to main content
Programma: Grote nationale toneelwedstrijd ingericht door De Ware Vrienden ter gelegenheid van haar honderdjarig jubelfeest 1861-1961 (collectie Jenevermuseum Hasselt)