Skip to main content
Aldestraat 50 (foto: Sonuwe, 21-08-2011)
Aldestraat 50 (foto: Erfgoedcel Hasselt, 2009)
Balkon Aldestraat 50 (foto: Erfgoedcel Hasselt, 2009)
Aldestraat 50 (uit: Inventaris van het cultuurbezit in België (1981), fig. 491 - Frieda Schlusmans, 08-1975 - Vlaamse Gemeenschap)