Skip to main content
De Reep, Hoogstraat 5 (foto: Sonuwe, 2011)
De Reep, Hoogstraat 5 (uit: Inventaris van het cultuurbezit in België (1981), fig. 579 - Frieda Schlusmans, 06-1975 - Vlaamse Gemeenschap)
De Reep, Hoogstraat 5 (foto: Erfgoedcel Hasselt, 2009)