You are here

Natuurpunt Herk en Mombeek

Description

De Mombeekvallei ligt als een groene buffer tussen de uitdeinende woonkernen van Alken en Sint-Lambrechts-Herk. In deze beemdzone werd een aantrekkelijk wandeltraject gecreëerd dankzij de inspanningen van natuurliefhebbers. Zij verenigden zich in 1987 binnen een project van de Koning Boudewijnstichting in "Herk en Mombeek". Initiatiefnemer was Trudo Lambreghs, toen coördinator van het "Landschapspark De Herk". Er werd meteen een beroep gedaan op de kennis en de ervaring van de "N.V. Natuurreservaten", nu "Natuurpunt" (samenvoeging van Natuurreservaten en De Wielewaal) geheten.

Grondaankopen in de Mombeekvallei, beheersvoorstellen en de werking van de natuurvereniging Herk en Mombeek staan voortaan onder de auspiciën van Natuurpunt (NP). De doelstellingen van NP Herk en Mombeek (sinds ruim tien jaar de kern van NP Hasselt–Zonhoven) zijn drievoudig: de natuur in de Mombeekvallei behouden en waar mogelijk uitbreiden, samen met Natuurpunt gronden aankopen en het gebied beheren tijdens wandelingen kennis en waardering voor de fauna en flora van dit gebied bijbrengen.

Samen met Natuurpunt Alken werden al ruim vijfentwintig hectare aangekocht: percelen van privé-eigenaars, landbouwers, grootgrondbezitters, het OCMW, de kerkfabriek en erfenissen in onverdeeldheid. Het toerisme in de Haspengouwse regio wordt nu gepromoot door Regionaal Landschap Haspengouw. In vochtig Haspengouw zijn vooral de langgerekte natte natuurgebieden langs de Herk en haar bijrivier de Mombeek grotendeels gevrijwaard gebleven van bebouwing, waardoor ze een aantrekkelijk landschapskader bieden aan de natuurminnende recreant. Dat geldt zeker voor de Herkse Mombeekvallei, het meest noordelijk gelegen stukje "nat" Haspengouw.

Vanaf het prille begin bestaat het bestuur van Natuurpunt Herk en Mombeek uit René Neutelaers (conservator), Alida Vanholst (voorzitter) en Jos Putzeis (secretaris-penningmeester).

Uit: Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011), pp. 102-103.

Referenties

Herk en Mombeek verkennen samen met Velt het kasteel van Wideux (2012)
Titel: 

Herk en Mombeek verkennen samen met Velt het kasteel van Wideux (2012)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg - Het Belang van Hasselt
Datum van uitgave: 
04/03/2012
Pagina('s): 
11
Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)
Titel: 

Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2011
Downloads

Herk en Mombeek verkennen samen met Velt het kasteel van Wideux (2012)

PDF icon Download (300.68 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...