You are here

Glasramen uit klooster en abdijkerk Herkenrode

Description

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Deze reeks 17de-eeuwse gebrandschilderde medaillons werden allemaal, op één uitzondering na, vervaardigd in 1659 tijdens de ambtsperiode van abdis Anne Catharina de Lamboy (1653-1675), een bloeiperiode voor de abdij van Herkenrode. Alle medaillons vertonen de wapenschilden van personen die nauw verbonden waren met de abdij.

Na onderzoek blijkt dat deze glasramen opnieuw zijn samen gesteld op een latere datum maar dat 27 aanwezige medaillons en tekstruitjes een zeldzaam geheel vormen.

Deze wapens hebben op zich al een belangrijk historische waarde maar de reeks toont ook aan hoe belangrijk heraldiek was als thema in de kleinglasschilderkunst tijdens de 17de eeuw. Door de grote homogeniteit is deze reeks erg interessant voor materiaal-technisch onderzoek rond de glasschilderkunst in Limburg in die periode.

Het enige paneel dat uit de 16de eeuw stamt, toont een engel te midden van architecturale fragmenten. Het zijn de enige sporen in ons land van de 16de-eeuwse glasramen uit de voormalige abdijkerk van Herkenrode.

Sinds 2018 zijn de glasramen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als topstuk, binnen het kader van het Topstukkendecreet.

Fiche

Materiaal: 
gebrandschilderd glas

Multimedia

Referenties

Glasramen erkend als topstuk (2018)
Titel: 

Glasramen erkend als topstuk (2018)

Naam van de krant: 
De Standaard
Datum van uitgave: 
11/08/2018
Downloads

Glasramen erkend als topstuk (2018)

PDF icon Download (273.56 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...