You are here

Glasramen uit klooster en abdijkerk Herkenrode

Description

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Deze reeks 17de-eeuwse gebrandschilderde medaillons werden allemaal, op één uitzondering na, vervaardigd in 1659 tijdens de ambtsperiode van abdis Anne Catharina de Lamboy (1653-1675), een bloeiperiode voor de abdij van Herkenrode. Alle medaillons vertonen de wapenschilden van personen die nauw verbonden waren met de abdij.

Na onderzoek blijkt dat deze glasramen opnieuw zijn samen gesteld op een latere datum maar dat 27 aanwezige medaillons en tekstruitjes een zeldzaam geheel vormen.

Deze wapens hebben op zich al een belangrijk historische waarde maar de reeks toont ook aan hoe belangrijk heraldiek was als thema in de kleinglasschilderkunst tijdens de 17de eeuw. Door de grote homogeniteit is deze reeks erg interessant voor materiaal-technisch onderzoek rond de glasschilderkunst in Limburg in die periode.

Het enige paneel dat uit de 16de eeuw stamt, toont een engel te midden van architecturale fragmenten. Het zijn de enige sporen in ons land van de 16de-eeuwse glasramen uit de voormalige abdijkerk van Herkenrode.

Sinds 2018 zijn de glasramen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als topstuk, binnen het kader van het Topstukkendecreet.

Fiche

Materiaal: 
gebrandschilderd glas

Multimedia

Referenties

Glasramen erkend als topstuk (2018)
Titel: 

Glasramen erkend als topstuk (2018)

Naam van de krant: 
De Standaard
Datum van uitgave: 
11/08/2018
Downloads

Glasramen erkend als topstuk (2018)

PDF icon Download (273.56 KB)

Recent toegevoegd

Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...