You are here

Glasramen uit klooster en abdijkerk Herkenrode

Description

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Deze reeks 17de-eeuwse gebrandschilderde medaillons werden allemaal, op één uitzondering na, vervaardigd in 1659 tijdens de ambtsperiode van abdis Anne Catharina de Lamboy (1653-1675), een bloeiperiode voor de abdij van Herkenrode. Alle medaillons vertonen de wapenschilden van personen die nauw verbonden waren met de abdij.

Na onderzoek blijkt dat deze glasramen opnieuw zijn samen gesteld op een latere datum maar dat 27 aanwezige medaillons en tekstruitjes een zeldzaam geheel vormen.

Deze wapens hebben op zich al een belangrijk historische waarde maar de reeks toont ook aan hoe belangrijk heraldiek was als thema in de kleinglasschilderkunst tijdens de 17de eeuw. Door de grote homogeniteit is deze reeks erg interessant voor materiaal-technisch onderzoek rond de glasschilderkunst in Limburg in die periode.

Het enige paneel dat uit de 16de eeuw stamt, toont een engel te midden van architecturale fragmenten. Het zijn de enige sporen in ons land van de 16de-eeuwse glasramen uit de voormalige abdijkerk van Herkenrode.

Sinds 2018 zijn de glasramen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als topstuk, binnen het kader van het Topstukkendecreet.

Fiche

Materiaal: 
gebrandschilderd glas

Multimedia

Referenties

Glasramen erkend als topstuk (2018)
Titel: 

Glasramen erkend als topstuk (2018)

Naam van de krant: 
De Standaard
Datum van uitgave: 
11/08/2018
Downloads

Glasramen erkend als topstuk (2018)

PDF icon Download (273.56 KB)

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...