You are here

Glasramen uit klooster en abdijkerk Herkenrode

Description

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Deze reeks 17de-eeuwse gebrandschilderde medaillons werden allemaal, op één uitzondering na, vervaardigd in 1659 tijdens de ambtsperiode van abdis Anne Catharina de Lamboy (1653-1675), een bloeiperiode voor de abdij van Herkenrode. Alle medaillons vertonen de wapenschilden van personen die nauw verbonden waren met de abdij.

Na onderzoek blijkt dat deze glasramen opnieuw zijn samen gesteld op een latere datum maar dat 27 aanwezige medaillons en tekstruitjes een zeldzaam geheel vormen.

Deze wapens hebben op zich al een belangrijk historische waarde maar de reeks toont ook aan hoe belangrijk heraldiek was als thema in de kleinglasschilderkunst tijdens de 17de eeuw. Door de grote homogeniteit is deze reeks erg interessant voor materiaal-technisch onderzoek rond de glasschilderkunst in Limburg in die periode.

Het enige paneel dat uit de 16de eeuw stamt, toont een engel te midden van architecturale fragmenten. Het zijn de enige sporen in ons land van de 16de-eeuwse glasramen uit de voormalige abdijkerk van Herkenrode.

Sinds 2018 zijn de glasramen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als topstuk, binnen het kader van het Topstukkendecreet.

Fiche

Materiaal: 
gebrandschilderd glas

Multimedia

Referenties

Glasramen erkend als topstuk (2018)
Titel: 

Glasramen erkend als topstuk (2018)

Naam van de krant: 
De Standaard
Datum van uitgave: 
11/08/2018
Downloads

Glasramen erkend als topstuk (2018)

PDF icon Download (273.56 KB)

Recent toegevoegd

Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...
"Woensdag jl. overleed in zijn woning aan de Weg naar As, 113 te Genk Laurent Withofs . De h. Withofs...
Jan Hubert Willems huwde Anne-Marie Haeven en was horloger op de Grote Markt nr. 15. (nvdr: nr. 14 )...
Romain Willems , zoon van Willems-Haeven, huwde in 1905 met Hortense Pollaris (°22 december 1884). Ze...