You are here

Description

'Officialen' waren rechtsgeleerden van adellijke of patricische afstamming. Zij waren de geestelijke plaatsvervangers van de prins-bisschop in wereldlijke zaken en bij rechterlijke betwistingen.

Officiaal Macerys (nvdr: eigenaar van het huis de Macerys) wees op 29 mei 1251 het rectoraat van de kerk van Halut toe aan Paul van Sint-Truiden; over de bekleding van het ambt was onenigheid gerezen met gravin Aleyde van Auvergne die met graaf Arnold van Loon gehuwd was geweest.

Drie eeuwen na de Macerys bekleedde een andere Hasselaar de hoge bediening van officiaal, m.n. Jan Dullaerts, zoon van Ivo en Elisabeth Vuskens. Hij was officiaal in 1598. Dullaerts was bovendien paltsgraaf, aartsdiaken van de Kempen en grootdeken van Luik; hij overleed te Luik op 14 juli 1606.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 198, noot 18.

Fiche

Soort begrip / soortnaam: 

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...