You are here

Onderwijs in Spalbeek

Description

Voor 1846 bestond er in Spalbeek geen georganiseerde vorm van onderwijs. De meeste kinderen kregen occasioneel les in de woning van de een of andere "dorpswijze" of liepen school in Berbroek of in Stevoort.

Pas in 1846 werd er in de gemeente een onderwijzer aangesteld, meester Leopold Maréchal. Waar zijn lessen doorgang vonden is niet geweten. Dertien jaar later, in 1859, werd het eerste schooltje gebouwd, dat later als jeugdlokaal werd gebruikt.

In 1875 werd de meester opgevolgd door Jan Laurens Fabry. Deze onderwijzer woonde in het gemeentehuis, dat tegen de school was aangebouwd. In die jaren was het nog mogelijk dat een man aan drieënzestig leerlingen tegelijk les gaf: jongens en meisjes behorend tot verschillende klassen kregen samen les in een lokaal. De eerste leerlingen zaten vooraan tegen het bord op de houten treden met hun lei of een leerboekje. Oudere leerlingen die al konden lezen en schrijven moesten de kleintjes helpen bij hun eerste stappen. Na een loopbaan van vierenveertig jaar ging meester Fabry met pensioen in 1919. Op 15 november 1919 werd hij op voorstel van burgemeester Pollenus vervangen door onderwijzer Eugène Salaets.

Meester Salaets was beslagen in het maken van schilderijen en van tekeningen. Vanzelfsprekend trachtte hij deze vaardigheden over te brengen op zijn leerlingen. Van zijn hand zijn nu nog tal van dorpszichten bewaard. Eugène Salaets hield in 1942 het onderwijs voor bekeken om zich van dan af verdienstelijk te maken als gemeentesecretaris. Verschillende meesters en juffrouwen volgden in zijn voetspoor, allen gedreven door het heilige vuur om aan kinderen het beste mee te geven.

Door toedoen van burgemeester Modest Liefsoens werd er in de gemeente een bewaarschool opgericht in 1947, aanvankelijk toevertrouwd aan de zusters van Vorselaar. Vanaf 1968 werd deze kleuterschool toegevoegd aan de gemeenteschool.

In 1934 werd de school gesplitst in een jongensschool en een meisjesschool. Vanaf 1 september 1975 fusioneerden de jongens- en de meisjesschool tot één Gemengde Gemeenteschool. Een jaar later kwam het tot een nieuwe fusie, ditmaal met de Gemeentelijke Jongensschool van Kermt. Hierdoor verdwenen de graadklassen en kreeg elke klas een afzonderlijke leerkracht. In die jaren werd er ook een toegevoegde juffrouw voor lichamelijke opvoeding en een voor godsdienst aangesteld. 

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), pp. 133-134.

Fiche

Datering: 
--
Soort verhaal: 

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)
Titel: 

Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/03/1985
Pagina('s): 
18
Downloads

Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)

PDF icon Download (1.25 MB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...