You are here

Onderwijs in Spalbeek

Description

Voor 1846 bestond er in Spalbeek geen georganiseerde vorm van onderwijs. De meeste kinderen kregen occasioneel les in de woning van de een of andere "dorpswijze" of liepen school in Berbroek of in Stevoort.

Pas in 1846 werd er in de gemeente een onderwijzer aangesteld, meester Leopold Maréchal. Waar zijn lessen doorgang vonden is niet geweten. Dertien jaar later, in 1859, werd het eerste schooltje gebouwd, dat later als jeugdlokaal werd gebruikt.

In 1875 werd de meester opgevolgd door Jan Laurens Fabry. Deze onderwijzer woonde in het gemeentehuis, dat tegen de school was aangebouwd. In die jaren was het nog mogelijk dat een man aan drieënzestig leerlingen tegelijk les gaf: jongens en meisjes behorend tot verschillende klassen kregen samen les in een lokaal. De eerste leerlingen zaten vooraan tegen het bord op de houten treden met hun lei of een leerboekje. Oudere leerlingen die al konden lezen en schrijven moesten de kleintjes helpen bij hun eerste stappen. Na een loopbaan van vierenveertig jaar ging meester Fabry met pensioen in 1919. Op 15 november 1919 werd hij op voorstel van burgemeester Pollenus vervangen door onderwijzer Eugène Salaets.

Meester Salaets was beslagen in het maken van schilderijen en van tekeningen. Vanzelfsprekend trachtte hij deze vaardigheden over te brengen op zijn leerlingen. Van zijn hand zijn nu nog tal van dorpszichten bewaard. Eugène Salaets hield in 1942 het onderwijs voor bekeken om zich van dan af verdienstelijk te maken als gemeentesecretaris. Verschillende meesters en juffrouwen volgden in zijn voetspoor, allen gedreven door het heilige vuur om aan kinderen het beste mee te geven.

Door toedoen van burgemeester Modest Liefsoens werd er in de gemeente een bewaarschool opgericht in 1947, aanvankelijk toevertrouwd aan de zusters van Vorselaar. Vanaf 1968 werd deze kleuterschool toegevoegd aan de gemeenteschool.

In 1934 werd de school gesplitst in een jongensschool en een meisjesschool. Vanaf 1 september 1975 fusioneerden de jongens- en de meisjesschool tot één Gemengde Gemeenteschool. Een jaar later kwam het tot een nieuwe fusie, ditmaal met de Gemeentelijke Jongensschool van Kermt. Hierdoor verdwenen de graadklassen en kreeg elke klas een afzonderlijke leerkracht. In die jaren werd er ook een toegevoegde juffrouw voor lichamelijke opvoeding en een voor godsdienst aangesteld. 

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), pp. 133-134.

Fiche

Datering: 
--
Soort verhaal: 

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)
Titel: 

Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/03/1985
Pagina('s): 
18
Downloads

Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)

PDF icon Download (1.25 MB)

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...