Onderwijs in Tuilt - uit: Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen (2004)

Description

pp. 77-78

Het gehucht Tuilt maakte deel uit van de gemeente Kuringen en het was tot in 1955 afhankelijk van de parochie Kermt. Daardoor ontstonden voor de inwoners veel moeilijkheden, vb. bij huwelijk of sterftegeval moesten de betrokkenen telkens vele kilometers te voet afleggen. Eerst moesten ze naar het gemeentehuis van Kuringen voor aangifte bij de burgerlijk stand en vandaar naar de kerk van Kermt om aan de christelijke verplichtingen te voldoen.

De schooljeugd was aangewezen op de gemeentescholen van Kermt. Deze jongeren moesten vele kilometers te voet, langs slijkerige straten door alle weer en wind. Vooral tijdens de wintermaanden hadden zij het hard te verduren. Deze problemen waren het motief om in Tuilt enkele mensen aan te zetten tot het volbrengen van wat achteraf pionierswerk bleek te zijn. In de jaren '30 heerste er bouwlust in Tuilt, door de verkavelingen van de landbouwgronden. Ook bestond er de mogelijkheid om geld te lenen van pas opgerichte hypotheekmaatschappijen. Op 1 september 1932 werden de jongens van Tuilt geweigerd in de jongensschool van Kermt. De meisjes van Tuilt konden wel nog terecht in de school bij de Urselinen zusters in Kermt. De gemeentebesturen waren in dat jaar ook al volop bezig met overleg over de te nemen maatregelen. Maar door een zeer traag lopende administratie, liepen de jongens van Tuilt drie weken langs de straat.

Het gemeentebestuur had inmiddels het oud kasteel van Kermt gehuurd en hier werden onze jongens verder opgevoed. Eind september schreef Henri Eyckmans naar volksvertegenwoordiger Van Caeneghem om hem in te lichten over de toestand van het onderwijs in Tuilt.

Tijdens de zomer van 1933 werd het kasteel immers te koop aangeboden. Samen met Constant Scevenels ging hij naar het gemeentehuis van Kuringen om aan te dringen op de bouw van een school in Tuilt. Maar burgemeester L. Ghijsen gaf hen te verstaan dat hij van de deputatie de goedkeuring voor het beschrijven van de grond niet kon bekomen, veel minder om er een school op te bouwen. De regering had wel enige weken voordien strenge wetten afgekondigd tegen het schoolverzuim en de maatregelen werden ernstig opgevat. Henri Eyckmans kon de situatie niet langer aanzien. Hij stelde een verzoekschrift op, gericht aan de Heer Gouverneur van onze provincie. Met dit verzoekschrift ging hij van huis tot huis om handtekeningen te verzamelen en meer dan 200 mensen tekende het document. In de loop van mei 1934 werd het verzoekschrift goedgekeurd en kon overgegaan worden tot plannen van aanbesteding en kon de bouw van de school beginnen. De Gebroeders Werckx uit Tuilt zouden het gebouw metselen. Nieuwjaar 1935 was de ruwbouw voltooid. Henri Schepers werd eerste onderwijzer van Tuilt.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...