Onderwijs in Tuilt - uit: Kuringen Sint-Jansheide Schimpen Tuilt Stokrooie / Warm aanbevolen (2004)

Description

pp. 77-78

Het gehucht Tuilt maakte deel uit van de gemeente Kuringen en het was tot in 1955 afhankelijk van de parochie Kermt. Daardoor ontstonden voor de inwoners veel moeilijkheden, vb. bij huwelijk of sterftegeval moesten de betrokkenen telkens vele kilometers te voet afleggen. Eerst moesten ze naar het gemeentehuis van Kuringen voor aangifte bij de burgerlijk stand en vandaar naar de kerk van Kermt om aan de christelijke verplichtingen te voldoen.

De schooljeugd was aangewezen op de gemeentescholen van Kermt. Deze jongeren moesten vele kilometers te voet, langs slijkerige straten door alle weer en wind. Vooral tijdens de wintermaanden hadden zij het hard te verduren. Deze problemen waren het motief om in Tuilt enkele mensen aan te zetten tot het volbrengen van wat achteraf pionierswerk bleek te zijn. In de jaren '30 heerste er bouwlust in Tuilt, door de verkavelingen van de landbouwgronden. Ook bestond er de mogelijkheid om geld te lenen van pas opgerichte hypotheekmaatschappijen. Op 1 september 1932 werden de jongens van Tuilt geweigerd in de jongensschool van Kermt. De meisjes van Tuilt konden wel nog terecht in de school bij de Urselinen zusters in Kermt. De gemeentebesturen waren in dat jaar ook al volop bezig met overleg over de te nemen maatregelen. Maar door een zeer traag lopende administratie, liepen de jongens van Tuilt drie weken langs de straat.

Het gemeentebestuur had inmiddels het oud kasteel van Kermt gehuurd en hier werden onze jongens verder opgevoed. Eind september schreef Henri Eyckmans naar volksvertegenwoordiger Van Caeneghem om hem in te lichten over de toestand van het onderwijs in Tuilt.

Tijdens de zomer van 1933 werd het kasteel immers te koop aangeboden. Samen met Constant Scevenels ging hij naar het gemeentehuis van Kuringen om aan te dringen op de bouw van een school in Tuilt. Maar burgemeester L. Ghijsen gaf hen te verstaan dat hij van de deputatie de goedkeuring voor het beschrijven van de grond niet kon bekomen, veel minder om er een school op te bouwen. De regering had wel enige weken voordien strenge wetten afgekondigd tegen het schoolverzuim en de maatregelen werden ernstig opgevat. Henri Eyckmans kon de situatie niet langer aanzien. Hij stelde een verzoekschrift op, gericht aan de Heer Gouverneur van onze provincie. Met dit verzoekschrift ging hij van huis tot huis om handtekeningen te verzamelen en meer dan 200 mensen tekende het document. In de loop van mei 1934 werd het verzoekschrift goedgekeurd en kon overgegaan worden tot plannen van aanbesteding en kon de bouw van de school beginnen. De Gebroeders Werckx uit Tuilt zouden het gebouw metselen. Nieuwjaar 1935 was de ruwbouw voltooid. Henri Schepers werd eerste onderwijzer van Tuilt.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...