You are here

Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk Godsheide

Description

De kerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking aan de Kiezelstraat in Godsheide is een driebeukige parochiekerk, opgericht tussen 1853 en 1862. De romaanse en gotische architectuurelementen zorgen voor een eclectisch geheel in baksteen en arduin. Dit resulteert in een fraaie torenconstructie.

Het neoclassicistisch interieur is met een tongewelf overspannen. Het interieur bevat verder enkele waardevolle beelden uit de 16de en de 19de eeuw, waaronder een Heilige Gerardus van Brognez van ca. 1500 (nu bewaard in Het Stadsmus) en een zeer mooi kruisbeeld.

In 1855 kwam de kerk in het bezit van een gedeelte van de relikwieën van de H. Odilia. Vanaf dat jaar wordt haar feestdag nog steeds met een processie gevierd. De H. Odilia wordt aanbeden voor pest, koortsen, vallende ziekten, maar vooral voor oogziekten.

Het orgel, gebouwd door Vermeulen uit Weert in 1869, is sinds oktober 1975 beschermd.

* Op 16 oktober 1858 werd de kerk ingewijd.

* 1988: "(…) Pastoor Georges Hermans over de jongste opknapbeurt: «Dank zij de deskundigheid in gevelreiniging straalt de voorgevel van de oude dochterkerk van St.-Quintinus weer in al haar pracht en wekt de aandacht van de voorbijgangers. Heel het gebouw werd rondom geheel ingevoegd, daken werden hersteld en gedeeltelijk vernieuwd, voorzetramen geplaatst, de zolder thermisch geïsoleerd, torenbol, -haan en -kruis vernieuwd. Zelfs werd een nieuwe toegang voorzien voor andersvaliden». / Ook de ambtswoning van de pastoor, een gebouw uit 1850, heeft een grondige beurt gekregen. / De herstellingswerken gebeurden op initiatief van de kerkfabriek van O.L.Vrouw Bezoeking van Godsheide. Zij kreeg een doorlening van ongeveer 6.000.000 fr. van het Gemeentekrediet onder de voogdij van de stad Hasselt om deze werken te bekostigen. De v.z.w. Parochiale Werken Godsheide vond het de moeite waard om heel de onderneming af te ronden met een officiële inwijding op zaterdag 10 september a.s. (…)" (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 10-06-2010; (3) Van waterstaatskerk tot mijncité (1999), p. 225.; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 02-10-2013; (5) Het Belang van Limburg, 09-09-1988, p. 14.

Fiche

Adres: 
kerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking / kerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie
Kiezelstraat 132a
Hasselt
Kadastraal nummer: 
3-C-893-G
Capakey: 
71323C0893/00G000
Naam van het gebouw nu: 
kerk Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking / kerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie
Periode of stijl: 
1853-1862 (3)
Architect: 
Herman Jaminé (Maastricht 1826-Hasselt 1885)
Aannemer: 
Jacob Nicolaas Sampermans (Hasselt 1822-1884)
Stijl: 
eclecticisme
Vorige functie(s): 

parochiekerk

Huidige functie: 

parochiekerk

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Kerk met eclectische inslag; omgevend kerkhof met heg en muur aan de straatzijde. Driebeukig schip van vier traveeën met ingebouwde W.-toren; koor van één rechte travee met halfronde, blinde absis, geflankeerd door sacristieën. Baksteenbouw met verwerking van arduin. Gebruik van neoromaanse en eerder neogotische elementen in de opstand van de W.-gevel, o.m. de accoladeboogdeuromlijsting, de boogfriezen en pinakels boven de hoeklisenen die de geveluiteinden en het middenrisaliet aflijnen. (2) 

Beschrijving interieur: 

1975 - Neoclassicistisch interieur met overwelving d.m.v. tongewelf. Kruisbeeld, lindehout (XVIII); orgel (XIX) sinds oktober 1975 beschermd. (2)

Verbouwingen: 

- 1950: vergroting met 134 zitplaatsen; aanpassing interieur

- 1964: vergrotingswerken, in opdracht van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, naar ontwerp van architect Adolf Nivelle (Hasselt). Geweigerd.

- 1988: herstellingswerken (5)

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 1530 m2

Referenties

De kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking is een driebeukige parochiekerk. De eerste steen werd in 1853 gelegd...
pp. 47-49 In 1853 startte de bouw van de Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingkerk. Architect Herman Jaminé (...
Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kerk en pastorie in totaal nieuw kleedje / Godsheide-Hasselt (1988)
Titel: 

Kerk en pastorie in totaal nieuw kleedje / Godsheide-Hasselt (1988)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/09/1988
Pagina('s): 
14
Orgelgids Hasselt (2005)
Titel: 

Orgelgids Hasselt (2005)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2005
Cover: 
Van waterstaatskerk tot mijncité (1999)
Titel: 

Van waterstaatskerk tot mijncité (1999)

Ondertitel: 
Een historiek van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminé (1832-1921)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1999
Kerken en Kapellen - Parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Godsheide (2010)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Godsheide (2010)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Wandelen in Godsheide (2006)
Titel: 

Wandelen in Godsheide (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...