You are here

Oorlogsjaren in Stevoort

Description

De 16de en de 17de eeuw werden gekenmerkt door oorlogen en voorbijtrekkende troepen. De soldaten moesten voor hun eigen proviand zorgen en wanneer de plaatselijke bevolking hun niet voldoende mondvoorraad kon verstrekken werd er geplunderd. Er werden schutterijen opgericht en erkend als gewapende burgerafdelingen om in tijd van nood de bewoners te beschermen.

Op 1 juli 1577 geeft de prins-bisschop van Luik, Gerard van Groesbeek, aan de inwoners van Stevoort toelating een handboogschutterij op te richten.

De burgemeesters van Stevoort trekken op 16 februari 1693 met paard en kar naar Tongeren om er de legeroverheid te overhalen de gemeente vrij te laten van plunderingen om aen den commandant van het leger te vereeren eenighe hespen, een hamel, kalckoenen en een ton boter. Op 22 juli 1693 zien de burgemeesters van Stevoort zich verplicht de kostbaarheden van de kerk in veiligheid te brengen bij de minderbroeders in Hasselt; één van de burgemeesters, Govaerts en wilde alleen niet gaen om de perykel die er was.

Pieter van de Laer te Stevoort ontving in 1710 10 gulden van de gemeente als aalmoes ut reden dat hem die Brandeburgsche troepen syn kleederen hadden genomen int vertreck als sy die vrouwen hadden meegenomen.

De 18de eeuw was eerder een rustige periode met uitzondering van de laatste 10 jaar. Toen de laatste prins-bisschop, Constantijn Frans van Hoensbroek, in 1792 overleed en de Fransen onze gewesten binnenvielen, werd de Luikse republiek uitgeroepen. Vanaf 1795 werden het prinsbisdom Luik en het voormalig graafschap Loon ingelijfd bij Frankrijk. In toepassing van het principe 'gelijkheid voor iedereen' werden o.m. vroegere privilegies afgeschaft, godsdienst en eredienst werden een staatsgelegenheid, kloosters werden opgeheven en priesters die de eed van getrouwheid aan de republiek weigerden af te leggen werden verbannen.

Op 10 juli 1798 werd Jan Purnal, pastoor in Stevoort, als onbeëdigd priester aangehouden en naar het eiland Rhé verbannen. Tijdens zijn gevangenschap hield hij een dagboek bij. Hij keerde terug naar zijn parochie in de eerste dagen van het jaar 1800.

Uit: Stevoort ... warm aanbevolen (2002), p. 15.

Fiche

Datering: 
--

Multimedia

Referenties

Stevoort ... warm aanbevolen (2002)
Titel: 

Stevoort ... warm aanbevolen (2002)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2002
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...