You are here

Oorlogsmonument Kermt (Belgiëplein)

Description

Op een in breuksteen gemetste sokkel staan drie oplopende ruw gekapte blauwe stenen treden met daarop verticaal geplaatst een ruw bekapte blauwe stenen plaat, aan de voorzijde glad afgewerkt. Hierop is bovenaan een bronzen palmtak aangebracht, waaronder in zwarte letters onder een kruisje de volgende tekst staat:

"DE / GEMEENTE / KERMPT / AAN HARE / GESNEUVELDEN / ASNONG LEON / BAETEN EMIEL / DAMBRE JEAN / JOSSA EVARIST / REYNDERS EMIEL".

* 1929: “Kermpt / - Oprichting van een gedenkteeken - De inzamelingen der gelden, noodig tot het oprichten van een gedenkteeken aan onze gesneuvelde soldaten zijn beëindigd. De uitslag is bevredigend: de totaal bijeengebrachte som bedraagt ongeveer 7.300 frank. Indien het gemeentebestuur nu nog eene flinke toelage wil stemmen zal er een monument kunnen opgericht worden, waardig van onze dooden. Eilaas waren er thans, zooals immer, ook weer uitzonderingen: burgers en nog niet van de minst gegoeden, hebben maar heel eventjes in hunnen geldbeugel gegrepen. Anderen, welke zekerlijk niet onder de gevolgen van den oorlog geleden hebben, wel verre van daar - hebben eenvoudig geweigerd eene bijdrage te storten. Zulke handelwijze is walgelijk en het Comiteit zal het zich tot een plicht rekenen de namen dezer laatsen ten gepasten tijde bekend te maken tot hunne groote schande tegenover de gansche gemeente en tot groote verontwaardiging der Oud-Strijders.” (1)

* 1930: "Kermpt — Monument aan de gesneuvelden — Eindelijk zullen de werken voor het oprichten van een monument van de gesneuvelde soldaten aanvang kunnen nemen. De noodige goedkeuring werd verleend. Nu zal iedereen wel tevreden zijn." (2)

(1) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 19-05-1929, p. 5.; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 03-05-1930, p. 2.

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Monument gesneuvelden Eerste Wereldoorlog
Specifieke kenmerken: 
opdrachtgever: gemeente Kermt; maker: Marbrerie Harzimont Hasselt
Betekenis: 

herinnering gesneuvelden WOI

Datering: 
1929-1931

Multimedia

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...