You are here

Oorlogsmonument Koninklijk Atheneum (Guffenslaan)

Description

Sinds 1904 staan er in de tuin van het Koninklijk Atheneum aan de Guffenslaan enkele cromlechs, de zogenaamde ‘ezelstenen’.

De grootste werd in gebruik genomen als gedenkteken voor de leraars, leerlingen en oud-leerlingen die tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog sneuvelden of door andere omstandigheden het leven lieten. Het heeft als opschrift: "IN MEMORIAM / 1914-1918 / 1940-1945". Een arduinen gedenkplaat geeft verdeeld over twee kolommen de volgende namen weer:

1914-1918

NAERHUYSEN R. / BIERNAUX M. / BRAUNS L. / CASTAIGNE F. / DE CONINCK C. / DELFONTAINE J. / DIERICKX J. / ELENS W. / GOB L. / HAENEN R. / HANREZ M. / LEURIS J. / MICHIELS L. / NUVEL R. / PIKAER A. / QUINTIEN A. / SAROLEA L. / SPAAN D. / STAPPERS L. / THEATRE G. / VAN HAM A. / VAN WEDDINGEN P. / VINCKENBOSCH J. / VRANKEN H. / WIESEN L. / - / CROES H. / INGENBLEEK P. / VAN GOSSUM J. / BLUX J. - THONE R. / LAINE A. - NULENS J. / THEUNIS H.

1940-1945

STRIJKERS L. / ACHTEN J. / AGTEN F. / AKKERMANS C. / ALEXANDER J. / BIERNAUX R. / COX P. / DETHIER G. / DUVIVIER P. / GEENS A. / GIDDELO H. / GOVAERTS H. / GROUWELS Y. / HAVEN L. HENSKENS E. / HICK V. / HOEBANX H. / KOSMANN A. / LAHON J. / LAMQUIN F. / LENOTTE R. / MELEMAN L. / MEULEMAN R. / PATTIJN H. / REECKMANS L. / SMELLENBERGH / STEVENS Y. / TAKOEN R. / THIALANS R. / THONON R. / VAN COILLIE G. / VAN ISTERDAEL G. / WILLEMS M. / COLLIN L. / KOSSMANN E.

* 1946: "Gedenksteen - Het Koninkl. Atheneum van Hasselt, zal in den loop van dezen Zomer een gedenksteen inhuldigen met de namen van leeraars, leerlingen en oudleerlingen die tijdens den oorlog '40-45 sneuvelden of door oorlogsomstandigheden, het leven verloren. Om niemand te vergeten, vraagt ‘t Bestuur aan de bevolking hun de namen van betrokkenen bekend te willen maken." (1) "Heldenhulde. - Vrijdag 12 Juli, heeft in het Koninklijk Atheneum een grootsche hulde plaats, ter herdenking van 35 leerlingen en oudleerlingen, die hun leven offerden voor de vrijheid van ons Vaderland. Te 9 u. plechtige lijkdienst in de hoofdkerk. Te 10 u. in het Atheneum, in het bijzijn van de overheden, de afgevaardigden van de vereenigingen der stad, leeraren, leerlingen en oud-leerlingen, zal de Heer Studieprefect. Dr Van de Poel, plechtig de rouwkapel openen en een gedenksteen onthullen in den hof van de school (Guffenslaan). / Alle oud-leerlingen worden dringend uitgenoodigd." (2)

 

(1) Het Belang van Limburg, 23-04-1946, p. 6.; (2) Het Belang van Limburg, 14-07-1946, p. 6.

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Monument gesneuvelden Eerste en Tweede Wereldoorlog
Betekenis: 

herinnering aan de gesneuvelde leraars en (oud-)leerlingen

Datering: 
1920
1946

Multimedia

Referenties

Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)
Titel: 

Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)

Ondertitel: 
1850-1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1950
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...