You are here

Orgel Provinciaal Heiligdom Heilig Hart / Heilig Hartkerk

Description

Het betreft een zeer gaaf bewaard gebleven instrument, in 1878 als opus 493 gebouwd door de vermaarde Aristide Cavaillé-Coll te Parijs voor de kapel van de zustercongregatie Société du Sacré-Coeur de Jésus te Jette (Brussel). Deze neogotische kapel werd ingewijd in 1877, en ze beschikte over stijlvol neogotisch meubilair. Het orgel was opgesteld op de bovenste etage van een dubbele galerij, eveneens in neogotische stijl.

Toen de kapel omstreeks 1980 buiten gebruik werd gesteld werd het meubilair overgenomen door de Saint-Servaiskerk te Luik (die kort daarop volledig uitbrandde) en door de Finistèrekerk te Brussel, al gingen de koorbanken te Jette verloren door opzettelijke brandstichting. Orgelliefhebbers uit het Brusselse hadden graag gezien dat dit waardevolle orgel kon bewaard blijven in de ruimte waarvoor het oorspronkelijk was gebouwd. Toen het desondanks toch te koop werd gesteld boden zich verschillende kandidaat-kopers aan uit binnen- en buitenland. Hoewel er geen enkele dwang kon uitgeoefend worden - het orgel was immers privébezit, en het was in die tijd zelfs niet beschermd als monument - namen de zusters het oprechte voornemen het orgel niet buiten de Belgische grenzen te laten vertrekken. Op 25 december 1983 werd het dan aangekocht door de stad Hasselt, in functie van de orgelklas van het Stedelijk Conservartorium voor Muziek. Eerst werd overwogen het orgel een plaats te geven in het auditorium van de school zelf, maar omwille van reden van ruimtelijke en akoestische aard werd uiteindelijk beslist het op te stellen in de Heilig-Hartbasiliek. De dubbele galerij, waarop het orgel zich oorspronkelijk te Jette bevond kon, om architectonische redenen, niet hergebruikt worden op de nieuwe locatie te Hasselt.

Wanneer men de geschiedenis van het orgel overloopt, kan met vaststellen dat het instrument ononderbroken in goede handen is gebleven wat het onderhoud aangaat. In 1879-1880 was orgelmaker Salomon Van Bever in de leer geweest bij Carvaillé-Coll, en in 1880 nam hij het huis Hippolyt Loret over te Laken, een buurgemeente van Jette. Het is dus niet verwonderlijk dat Van Bever het Cavaillé-Coll-orgel in onderhoud kreeg. In het archief van de Van Bevers worden diverse herstellingen vermeld, onder meer in 1918, maar ook het regelmatig onderhoud van dit orgel: vier stembeurten per jaar, bijvoorbeeld van 1889 tot 1931. Na Salomon Van Bever (+1916) volgden diens neven Louis, Nicholas en François Draps, en vanaf 1945 Salomon Eyckmans, petekind van Salomon Van Bever. Sedert 1963 zette op zijn beurt Jean-Pierre Draps, kleinzoon van Salomon Eyckmans, deze traditie verder. 

Uit: Orgelgids Hasselt (2005), pp. 50-51.

Weetjes: 

* Bij ministerieel besluit van 3 april 2003 wordt vastgesteld het ontwerp van lijst van volgend voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995: wegens de artistieke, historische en wetenschappelijke waarde: - als monument: orgel parochiekerk H. Hart, gelegen te Hasselt (Hasselt), Plantenstraat 75; bekend ten kadaster:
Hasselt, 7e afdeling, sectie G, perceelnummer(s) 627K3/DEEL. (1)

* Beschermd (Besluit 12-02-2004 - Staatsblad 30-06-2004)

(1) MB 03.04.2003

Fiche

Eventueel (ver)ander(d)e naam: 
Orgel Aristide Cavaillé-Coll
Datering: 
1878
Specifieke kenmerken: 

beschermd (Besluit 12-02-2004 - Staatsblad 30-06-2004)

Multimedia

Referenties

pp. 52-53 Bouwer: Aristide Cavaillé-Coll, Parijs Bouwjaar: 1878 als opus 439 Oorspronkelijke standplaats...
Aristide Cavaillé-Coll. Liste des travaux exécutés, Opus List, Verzichnis der ausgeführten Arbeiten (1985)
Titel: 

Aristide Cavaillé-Coll. Liste des travaux exécutés, Opus List, Verzichnis der ausgeführten Arbeiten (1985)

Jaar van uitgave: 
1985
Cavaillé-Coll's opus 493: eind goed al goed (1986)
Titel: 

Cavaillé-Coll's opus 493: eind goed al goed (1986)

Jaar van uitgave: 
1986
Naam tijdschrift: 
Orgelkunst
Volume: 
IX
Pagina's: 
38-42
Inventaire descriptif des archives des factures d'orgues Van Bever de Laeken-Amiens (1880-1916) (1989)
Titel: 

Inventaire descriptif des archives des factures d'orgues Van Bever de Laeken-Amiens (1880-1916) (1989)

Plaats van uitgave: 
Brussel
Jaar van uitgave: 
1989
L'orgue Aristide Cavaillé-Coll du Couvent du Sacré-Coeur à Jette 1878 (1985)
Titel: 

L'orgue Aristide Cavaillé-Coll du Couvent du Sacré-Coeur à Jette 1878 (1985)

Jaar van uitgave: 
1985
Naam tijdschrift: 
L'organiste
Volume: 
XVII
Pagina's: 
113-121
Orgelgids Hasselt (2005)
Titel: 

Orgelgids Hasselt (2005)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2005
Cover: 
Downloads

Afbraak, wederopbouw en renovatie van het Cavaillé-Coll orgel - uit: De Nieuwe Hasselaar, 2, 1985, p. 15

PDF icon Download (390.28 KB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...