You are here

Oud Gasthuis (Thonissenlaan 75)

Description

Het gasthuis werd in 1626 op initiatief van E.H. Herman van der Ryst opgericht na de komst van drie grauwzusters uit Diest. In 1663-1666 verrees een nieuw klooster 'Sint-Barbaradal', met hospitaal.

In 1868 werd gestart met de bouw van een nieuw hospitaal in neorenaissancistische stijl. In 1872 werd het plechtig ingehuldigd door gouverneur Bovy.

In 1931 werd het gebouwencomplex uitgebreid met een halfrond paviljoen. Hier werd de pediatrische afdeling in onder gebracht. Midden jaren 1980 werd het paviljoen gesloopt.

De laatste patient verhuisde op 31 december 1969, naar het gloednieuwe Virga Jesseziekenhuis.

* 1931: “Hasselt / Publieke Badinrichting. — De publieke Badinrichting, Thonissenlaan, nevens het Burgerlijk Gasthuis is wederom geopend. Voor Vrouwen: Woensdag en Donderdag. Voor Heeren: Vrijdag en Zaterdag. Telkens van 9 tot 12 en 15 tot 18 uur.” (7). Afgebroken in 1994. (8)

* 1991: "In januari 1992 zullen een aantal stedelijke diensten verhuizen naar de vrijgekomen provinciegebouwen tussen de Thonissenlaan en de Dr. Willemsstraat. Het gaat om de politie, de administratie van de technische diensten, de dienst welzijn, de sportdienst en het archief. De diensten van de stad worden gecentraliseerd op 3 plaatsen: het administratief centrum in de binnenstad, de voormalige provinciegebouwen op de kleine ring en de centrale werkplaatsen op de grote ring. Volgens het stadsbestuur dringt de verhuis zich al jaren op wegens een nijpend plaatsgebrek op de bestaande locaties. De afdeling gebouwen is nu al klaar met een minutieus opgesteld plan om de verhuis in goede banen te leiden. De hele operatie kost ruim 26 miljoen. (…)" (4)

* 1992: "Vanaf maandag 9 maart verhuist de politie naar het voormalige provinciegebouw aan de Thonissenlaan. Aan de achterkant van het gebouw, in de Dokter Willemsstraat, komen de stedelijke afdelingen Technische Diensten, Sport en Welzijn." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Van de verbouwingen aan het gasthuis in de jaren 1930 worden plannen bewaard in het Stadsarchief, 'Archief van plannen en kaarten', plan 60A_AAM_2712, 60B_AAM_2713, 60BIDC_AAM_2716, 60 C_AAM_2716, 60 D_AAM_2718, 60 E_AAM_2719, 60 F_AAM_2720, 60 G_AAM_2721, 60 H_AAM_2725, 60 I_AAM_2728, 60 J_AAM_2729, 60 K_AAM_2730, 60 L_AAM_2732, 60 M_AAM_2734, 60 M_AAM_2735.; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 04-12-2013; (4) Het Belang van Limburg, 18-09-1991, p. 14.; (5) Het Belang van Limburg, 28-02-1992, p. 14.; (6) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 09-12-2009; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 31-12-1931, p. 2.; (8) Kantoren in Oud Gasthuis openen in 1996 de deuren (1995)

Fiche

Adres: 
Oud Gasthuis
Thonissenlaan 75
3500 Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1465-X
Capakey: 
71022H1465/00X000
Naam van het gebouw vroeger: 
Burgerlijk Gasthuis, Valentinusziekenhuis, Valentinusrusthuis / Sint-Valentinusinstituut (1970)
Naam van het gebouw nu: 
Oud Gasthuis
Periode of stijl: 
1868-1871
Architect: 
Herman Jaminé (Maastricht 1826-Hasselt 1885)
Stijl: 
neovlaamse renaissance
Vorige functie(s): 

- ziekenhuis

- vanaf 1970: ouderlingentehuis Valentinus / Sint-Valentinus

- 1976-1981: ateliers voor de Kunstkring VZW Vrienden van de Academie voor gediplomeerden van de Stedelijke Academie van Hasselt, later 'ACADE ggenaamd

- 1982: politiekantoor (tot 1992) - verhuist naar Thonissenlaan 15 / Stadsmuseum (tot 10-1989) - verhuist naar Maastrichterstraat 85 - Guido Gezellestraat 2 /  Nationaal Jenevermuseum (tot 09-1987) - verhuist naar Witte Nonnenstraat 19

- (2003): rechtbank van eerste aanleg

Huidige functie: 

kantoorgebouw

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Hospitaalvleugel aan de Thonissenlaan, opgetrokken van 1866-1871 n.o.v. architect H. Jamine. Gebouw in neo Vlaamse-renaissancestijl. Dertien traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien). Bakstenen gebouw met een lijstgevel op een hardstenen plint; verwerking van mergelsteen voor de hoekbanden, banden, vensteromlijstingen en geveltoppen; gesmeed ijzeren muurankers. Hoekrisalieten, elk over twee traveeën, bekroond met een in- en uitgezwenkte geveltop met klauwstukken en gebogen fronton. Kruiskozijnen met negblokken en door banden verbonden dorpels. Monumentale poorttravee: de benedenverdieping volledig van hardsteen, en voorzien van een geprofileerde rondboogpoort met volutevormige sluitsteen in een van imitatiebanden voorzien gevelveld, met uitspringende gedeelten op hoge sokkel aan weerszij, l.g. gedeelten afgewerkt met elk twee pilasters met Dorisch kapiteel en sokkel; entablement met zware druiplijst en opschrift "Burgerlijk Gasthuis". De bovenverdieping is op dezelfde wijze afgelijnd, doch de Dorische kapitelen werden door Ionische vervangen; in het bakstenen gevelveld, kruiskozijn in een geblokte omlijsting met druiplijst - jaartal MDCCCLXVIII - waarboven een gebogen fronton. Bekronend gebroken fronton, met halsgevelvormige verhoging, voorzien van een gebogen fronton met vaasbekroning; twee liggende, vrouwelijke figuren aan weerszij der verhoging, l.g. geflankeerd door guirlandes en versierd met het wapenschild der stad, het opschrift S.P.Q.H., en een hertekop. Zijgevel met historicerende verankering AO 1868. (6)

Verbouwingen: 

- jaren 1930 (2)

- 1931: uitbreiding met halfrond paviljoen (richting Kanaalkom) (2); afgebroken midden jaren 1980

- 1992: renovatie / verbouwing naar een ontwerp van de Italiaanse architect Aldo Rossi // 1993: verbouwen en uitbreiden van kantoorgebouw, in opdracht van Oud Gasthuis nv Kortessem, naar ontwerp van Architectenbureau De Gregorio & Partners Hasselt

- 2003: plaatsen van vlaggenmasten en fietsenhouders, in opdracht van Regie der Gebouwen Hasselt

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 2395 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 24.02.1975
Datum van publicatie: 09.09.1975

Referenties

Nr. 46 Menige vreemde bezoeker zal reeds verwonderd opgekeken hebben naar dit imposante gebouw aan de...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Justitiehuis naar politierechtbank (2011)
Titel: 

Justitiehuis naar politierechtbank (2011)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/03/2011
Stad Hasselt bereidt zich voor op verhuis (1991)
Titel: 

Stad Hasselt bereidt zich voor op verhuis (1991)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
18/09/1991
Pagina('s): 
14
«Oud Gasthuis wordt een prachtig kantoorgebouw» (1992)
Titel: 

«Oud Gasthuis wordt een prachtig kantoorgebouw» (1992)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
16/07/1992
Pagina('s): 
12
Kantoren in Oud Gasthuis openen in 1996 de deuren (1995)
Titel: 

Kantoren in Oud Gasthuis openen in 1996 de deuren (1995)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
22/03/1995
Pagina('s): 
13
Downloads

Justitiehuis naar politierechtbank (2011)

PDF icon Download (1.62 MB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...