Oud Kerkhof (Kempische Steenweg) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Het oud kerkhof is eigenlijk niet zo oud en dateert pas van omstreeks 1800.

Vroeger bevond het kerkhof zich, zoals nu nog bij sommige kleine dorpskerkjes te zien is, rond de kerk. Deze dodenakker was wel enigszins gecompartimenteerd en strekte zich ongeveer uit op de plaats waar zich nu de Fruitmarkt (het Rijkenkerkhof), de Kiekenmarkt (het Engelen- of Kinderkerkhof), de Vismarkt (Armenkerkhof en Pestkerkhof) bevinden. In deze buurt steken trouwens nog massa's beenderen onder de grond die nu nog vaak bij grondwerken worden bovengehaald. Dit oude kerkhof was in de 17de en 18de eeuw met enige traliewerk afgeboord en had ook een toegang langs de Hoogstraat.

De echte elite van de stad werd echter niet op het kerkhof begraven. Bijna alle Hasseltse adellijke en patricische families hadden in de hoofdkerk of in één van de kloosterkerken een grafkelder waar ze werden bijgezet.
Het wat grillig gevormde kerkhof rond de kerk geraakte op het einde van de 18de eeuw o.m. ten gevolge van de bevolkingstoename zo overvol en was door zijn ligging zo onhygiënisch dat de verplaatsing allernoodzakelijkst werd. Maar wegens geldgebrek duurde het tot in de Franse Tijd vooraleer het stadsbestuur deze plannen kon uitvoeren.

In 1796 werd dan een groot perceel buiten de Kempische Poort aangekocht (het huidige oud kerkhof) en ingericht als dodenakker. Het eerste lijk werd bijgezet op 16 oktober en pas op 23 oktober 1796 werd het nieuw kerkhof ingewijd. Het duurde echter tot in 1807 vooraleer men geld had om het kerkhof te ommuren, een werk dat toen 11.415 fr kostte!

In 1864 vergrootte men het kerkhof door de aankoop van een perceel grond in de richting van de kleine ring en werd de scheidingsmuur die men vroeger had opgetrokken tussen de gewijde grond en het gedeelte voor niet gedoopte en ongelovigen gesloopt.

Tot 1930 was het oud kerkhof de enige officiële stedelijke begraafplaats. Wegens plaatsgebrek werd toen overgegaan tot de inrichting van een nieuw ruim kerkhof aan de Sint-Truidersteenweg. Sindsdien worden ook geen lijken meer bijgezet in het oud kerkhof tenzij nog beschikbare ruimte van bestaande grafkelders.

Het stemmige oud kerkhof is met zijn enorme wilgen en cipressen een groen romantisch hoekje geworden, een ware oase van stilte vlak bij de stad.

Met zijn ijzeren en stenen kruisen, grote en kleine grafmonumenten en grafkapellen is het kerkhof ook een weerspiegeling van de rijkdom van de 19de-eeuwse bourgeoisie. Vele rijke families van renteniers, ambtenaren, jeneverstokers e.d. wedijverden om het meest pompeuze en meest opvallende grafmonument als blijk van hun macht en fortuin.

Recent toegevoegd

Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...