Oud Kerkhof (Kempische Steenweg) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Het oud kerkhof is eigenlijk niet zo oud en dateert pas van omstreeks 1800.

Vroeger bevond het kerkhof zich, zoals nu nog bij sommige kleine dorpskerkjes te zien is, rond de kerk. Deze dodenakker was wel enigszins gecompartimenteerd en strekte zich ongeveer uit op de plaats waar zich nu de Fruitmarkt (het Rijkenkerkhof), de Kiekenmarkt (het Engelen- of Kinderkerkhof), de Vismarkt (Armenkerkhof en Pestkerkhof) bevinden. In deze buurt steken trouwens nog massa's beenderen onder de grond die nu nog vaak bij grondwerken worden bovengehaald. Dit oude kerkhof was in de 17de en 18de eeuw met enige traliewerk afgeboord en had ook een toegang langs de Hoogstraat.

De echte elite van de stad werd echter niet op het kerkhof begraven. Bijna alle Hasseltse adellijke en patricische families hadden in de hoofdkerk of in één van de kloosterkerken een grafkelder waar ze werden bijgezet.
Het wat grillig gevormde kerkhof rond de kerk geraakte op het einde van de 18de eeuw o.m. ten gevolge van de bevolkingstoename zo overvol en was door zijn ligging zo onhygiënisch dat de verplaatsing allernoodzakelijkst werd. Maar wegens geldgebrek duurde het tot in de Franse Tijd vooraleer het stadsbestuur deze plannen kon uitvoeren.

In 1796 werd dan een groot perceel buiten de Kempische Poort aangekocht (het huidige oud kerkhof) en ingericht als dodenakker. Het eerste lijk werd bijgezet op 16 oktober en pas op 23 oktober 1796 werd het nieuw kerkhof ingewijd. Het duurde echter tot in 1807 vooraleer men geld had om het kerkhof te ommuren, een werk dat toen 11.415 fr kostte!

In 1864 vergrootte men het kerkhof door de aankoop van een perceel grond in de richting van de kleine ring en werd de scheidingsmuur die men vroeger had opgetrokken tussen de gewijde grond en het gedeelte voor niet gedoopte en ongelovigen gesloopt.

Tot 1930 was het oud kerkhof de enige officiële stedelijke begraafplaats. Wegens plaatsgebrek werd toen overgegaan tot de inrichting van een nieuw ruim kerkhof aan de Sint-Truidersteenweg. Sindsdien worden ook geen lijken meer bijgezet in het oud kerkhof tenzij nog beschikbare ruimte van bestaande grafkelders.

Het stemmige oud kerkhof is met zijn enorme wilgen en cipressen een groen romantisch hoekje geworden, een ware oase van stilte vlak bij de stad.

Met zijn ijzeren en stenen kruisen, grote en kleine grafmonumenten en grafkapellen is het kerkhof ook een weerspiegeling van de rijkdom van de 19de-eeuwse bourgeoisie. Vele rijke families van renteniers, ambtenaren, jeneverstokers e.d. wedijverden om het meest pompeuze en meest opvallende grafmonument als blijk van hun macht en fortuin.

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...