Oud Kerkhof (Kempische Steenweg) - uit: MB 12-02-2004

Description

Het Oud Kerkhof, Kempische Steenweg, beschermd bij Ministerieel Besluit van 12 februari 2004

‘Het Oud Kerkhof’ is eigenlijk een begraafplaats die werd opgericht ter vervanging van het oorspronkelijk ‘groot kerkhof’ gelegen rond de huidige Sint-Quintinuskathedraal (tussen Vismarkt en oude dekenij). Eind 18de eeuw lag het ‘groot kerkhof’ overvol. In 1796 werden alle begravingen in de kerk en binnen de bebouwde stadsgedeelten verboden, bekrachtigd bij Napoleontisch Decreet in 1804. Hetzelfde jaar werd door de stad een perceel grond aangekocht, eigendom van de Zusters van het H. Graf en gelegen in de Vildersstraat buiten de Kempische Poort. Het werd ingericht als kerkhof volgens een typisch 19de-eeuwse aanleg. Het gedeelte voor niet-katholieken werd oorspronkelijk door een muur afgescheiden. In 1807 werd het terrein volledig ommuurd en in 1809 werd er een centraal gelegen kapel met dodenhuisje opgericht. De begraafplaats werd verschillende malen uitgebreid, onder andere in 1864, 1893 en in 1929. Het werd toen een gedenkplaats voor de gesneuvelden van Wereldoorlog I en aangepast in 1954 voor de slachtoffers van Wereldoorlog II.
De padenstructuur is eenvoudig en hiërarchisch. De verscheidenheid in graftekens reflecteert de sociale status van de doden. Pas in 1864 werden de eerste grafconcessies verkocht, gekoppeld aan een verplichte schenking van een grote som aan het stedelijk ‘Bureau de Bienfaisance’.
Het gevolg was de oprichting van monumentale gedenktekens van vooraanstaande Hasselste families zoals grafkapellen, kleinarchitectuur en monumentaal beeldhouwwerk, stenen zerken en gietijzeren grafkruisen.
De beplanting bestaat in het eerste (oudste) gedeelte voornamelijk uit coniferen met hun symboliek. Het nieuwere gedeelte wordt door oude bruine beuken overheerst.
Sind 1930, bij de oprichting van een nieuw kerkhof aan de Sint-Truidersteenweg, worden enkel nog in bestaande familiegraven doden begraven.
De oorspronkelijke functie van het kerkhof is momenteel verschoven naar die van monumentale gedenkplaats. Sinds deze monumentale begraafplaats in het Hasselts cultuurbeleid (campagne van de Koning Boudewijnstichting 1995) ingeschakeld werd, verwierf deze bijzondere plek een rol in de toeristische valorisatie van het plaatselijk erfgoed.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...