Oud Kerkhof (Kempische Steenweg) - uit: MB 12-02-2004

Description

Het Oud Kerkhof, Kempische Steenweg, beschermd bij Ministerieel Besluit van 12 februari 2004

‘Het Oud Kerkhof’ is eigenlijk een begraafplaats die werd opgericht ter vervanging van het oorspronkelijk ‘groot kerkhof’ gelegen rond de huidige Sint-Quintinuskathedraal (tussen Vismarkt en oude dekenij). Eind 18de eeuw lag het ‘groot kerkhof’ overvol. In 1796 werden alle begravingen in de kerk en binnen de bebouwde stadsgedeelten verboden, bekrachtigd bij Napoleontisch Decreet in 1804. Hetzelfde jaar werd door de stad een perceel grond aangekocht, eigendom van de Zusters van het H. Graf en gelegen in de Vildersstraat buiten de Kempische Poort. Het werd ingericht als kerkhof volgens een typisch 19de-eeuwse aanleg. Het gedeelte voor niet-katholieken werd oorspronkelijk door een muur afgescheiden. In 1807 werd het terrein volledig ommuurd en in 1809 werd er een centraal gelegen kapel met dodenhuisje opgericht. De begraafplaats werd verschillende malen uitgebreid, onder andere in 1864, 1893 en in 1929. Het werd toen een gedenkplaats voor de gesneuvelden van Wereldoorlog I en aangepast in 1954 voor de slachtoffers van Wereldoorlog II.
De padenstructuur is eenvoudig en hiërarchisch. De verscheidenheid in graftekens reflecteert de sociale status van de doden. Pas in 1864 werden de eerste grafconcessies verkocht, gekoppeld aan een verplichte schenking van een grote som aan het stedelijk ‘Bureau de Bienfaisance’.
Het gevolg was de oprichting van monumentale gedenktekens van vooraanstaande Hasselste families zoals grafkapellen, kleinarchitectuur en monumentaal beeldhouwwerk, stenen zerken en gietijzeren grafkruisen.
De beplanting bestaat in het eerste (oudste) gedeelte voornamelijk uit coniferen met hun symboliek. Het nieuwere gedeelte wordt door oude bruine beuken overheerst.
Sind 1930, bij de oprichting van een nieuw kerkhof aan de Sint-Truidersteenweg, worden enkel nog in bestaande familiegraven doden begraven.
De oorspronkelijke functie van het kerkhof is momenteel verschoven naar die van monumentale gedenkplaats. Sinds deze monumentale begraafplaats in het Hasselts cultuurbeleid (campagne van de Koning Boudewijnstichting 1995) ingeschakeld werd, verwierf deze bijzondere plek een rol in de toeristische valorisatie van het plaatselijk erfgoed.

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...