You are here

Oud Postgebouw (Havermarkt 31-35)

Description

Het vroegere postkantoor aan de Havermarkt is een gebouw in eclectische stijl met neobarokelementen.

Het pand werd vlak voor de 20ste eeuw gebouwd toen de overheid op de plek van het vroegere augustijnenklooster een nieuw postgebouw wilde plaatsen.

De voorgevel van het pand is vooral boven de ingang mooi gedecoreerd.

Vandaag is het een mix van een stijlvolle handelszaak en woongelegenheden daarboven.

* Voor de bouw van dit pand fungeerde het huis De Regenboog aan de Koning Albertstraat als posthuis. (4)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 02-12-2009 (3) Hasselt intra muros (1989), p. 186. (4) Hasselt intra muros (1989), p. 140. (5) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 02-02-2012 (6) Het Belang van Limburg, 05-02-1994, p. 12.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1009-L
Capakey: 
71022H1009/00L000
Naam van het gebouw vroeger: 
Postkantoor
Naam van het gebouw nu: 
Oud Postgebouw
Periode of stijl: 
1899 (gevelsteen)
Architect: 
J. Gody en L. Van der Aa
Stijl: 
eclecticisme
Vorige functie(s): 

- postkantoor /  PTT-kantoor (Posterij, Telegraaf, Telefonie) - verhuist in 1994 naar Thonissenlaan 63 (6)

Huidige functie: 

appartementen / handelsgelijkvloers

2007: design en lifestyle Donum

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Monumentaal complex in eclectische stijl met neobarokelementen, op een gevelsteen gedateerd 1899. Breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (kunstleien) met vijf dakkapellen. Bakstenen gebouw voorzien van een lijstgevel met natuurstenen parement met hardstenen banden en dito parement op de benedenverdieping. Horizontale gevelgeleding d.m.v. de hogervermelde banden en hardstenen kordons. Risaliet in de tweede travee, opgevat als een ingebouwde toren, die met twee geledingen boven de kroonlijst uitsteekt, en bekroond is met een tentdak met spietorentjes op elke hoek, en een lantaarn met ingesnoerde spits; een tweede risaliet, in de vijfde travee, heeft een in- en uitgezwenkte bekroning, voorzien van een gebroken fronton waartussen een aedicula; siervazen op de schouderstukken; het entablement met zware, hardstenen druiplijst met tandlijstmotief wordt gedragen door pilasters, aan weerszij van het risaliet geplaatst; achter de geveltop een dakverhoging in de vorm van een afgeknot tentdak met gesmeed ijzeren nokvorst. Vensters van verschillende vorm: rechthoekig op de eerste en tweede bouwlaag, getoogd op de derde; geprofileerde hardstenen omlijstingen. Drie deuren met tussendorpel; de rechterdeur heeft een driehoekig fronton. (2) 

Beschrijving interieur: 

- versierde plafonds, kolommen in blauwe steen

Verbouwingen: 

- 1984: aan brandonveiligheid moest tegemoet gekomen worden met modernisering en verbouwingen

- 1994: plannen om te restaureren en te verbouwen. Ontmantelingswerken vinden plaats maar verder komt men niet. In 1996 opnieuw plannen, maar in 1997 wil de stad krotbelasting heffen. Daarop verkoopt de Post het gebouw.

- 1998: verbouwing van het postkantoor tot woon- en winkelruimte

Vorige bebouwing: 

Den Bosch; koetspoort en aanhorigheden augustijnenklooster (3)

Algemeen: 

- postgebouw
- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 920 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 28.07.1983
Datum van publicatie: 14.01.1984

Referenties

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
De Post verkoopt gebouw na dreiging krotbelasting (1997)
Titel: 

De Post verkoopt gebouw na dreiging krotbelasting (1997)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
02/09/1997
Pagina('s): 
20
De post staat in zijn hemd (2000)
Titel: 

De post staat in zijn hemd (2000)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
12/02/2000
Pagina('s): 
76
Hasselt heft krotbelasting op postgebouw (1997)
Titel: 

Hasselt heft krotbelasting op postgebouw (1997)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/08/1997
Pagina('s): 
9
Hasselt in 't verleden. De Havermarkt (1948)
Titel: 

Hasselt in 't verleden. De Havermarkt (1948)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/06/1948
Pagina('s): 
4
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)
Titel: 

Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1981
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kunst & oudheden in Limburg (1975)
Titel: 

Kunst & oudheden in Limburg (1975)

Ondertitel: 
Monumentenroutes 1975
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1975
Nieuwe bestemming postgebouw Hasselt (2000)
Titel: 

Nieuwe bestemming postgebouw Hasselt (2000)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
26/08/2000
Pagina('s): 
21
Nieuwe loods voor het postkantoor te Hasselt (1952)
Titel: 

Nieuwe loods voor het postkantoor te Hasselt (1952)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
12/12/1952
Pagina('s): 
1
Postgebouw aan Havermarkt verbouwd en gerestaureerd (1994)
Titel: 

Postgebouw aan Havermarkt verbouwd en gerestaureerd (1994)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/06/1994
Pagina('s): 
12
Postkantoor Havermarkt in 2000 hersteld (1996)
Titel: 

Postkantoor Havermarkt in 2000 hersteld (1996)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/10/1996
Pagina('s): 
13
Postkantoor wordt woon- en winkelruimte (1998)
Titel: 

Postkantoor wordt woon- en winkelruimte (1998)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/02/1998
Pagina('s): 
20
Schouw van Postgebouw afgewaaid te Hasselt (1953)
Titel: 

Schouw van Postgebouw afgewaaid te Hasselt (1953)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
02/02/1953
Pagina('s): 
3
Werken aan Hasselt 1. Oud postgebouw wordt gemoderniseerd en veiliger gemaakt (1984)
Titel: 

Werken aan Hasselt 1. Oud postgebouw wordt gemoderniseerd en veiliger gemaakt (1984)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
24/01/1984
Pagina('s): 
5

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...