You are here

Pétré, Florent (1866-1916)

Description

Florent Charles Pétré werd geboren in 1866 in Namen als zoon van Jean François en van Virginie Josephe Carly. In 1888 trad Florent, die kleermaker was, in dienst bij het leger. Hij schopte het van leerling-muzikant tot onderkapelmeester bij het 11de Linieregiment. Ondertussen was hij in 1891 getrouwd met Albine Marie Eldote (Jambes 1869-Houthalen 1947). Het koppel, dat al een in 1889 geboren zoon had, vestigde zich in de Witte Nonnenstraat. In 1897 werd Albert Jules Ghislain (+Houthalen 1962) geboren. Volgens het overlijdensbericht was Albert “Burgerlijk Mijningenieur A.I. Lg. - Directie-Secretaris Generaal op pensioen - Beheerder en lid van talrijke professionele, culturele en sportieve verenigingen”. Het huwelijksgeluk werd verder nog gezegend met de geboorte van een dochter Germaine Louise Ghislaine (°Hasselt 1900).

Op 31 juli 1914 om 19 uur werd in België de algemene mobilisatie afgekondigd. Op 1 augustus 1914 vertrok het 11de Linieregiment naar Luik om deel te nemen aan de verdediging van de fortengordel. Florent werd op 6 augustus krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar het kamp in Soltau (D). Hij verbleef er in barak 17 waar hij op 11 december 1916 overleed aan een hartaandoening. Hij ligt begraven op het ereperk op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg.

Weetjes: 

* Begraven Soltau (D), krijgsgevangenenbegraafplaats, 14-12-1916; herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Gedenkplaat gesneuvelde onderofficieren Elfde Linieregiment (kerkhof Kruisveld)

* Florent Charles Pétré was ook in Maaseik bekend. Hij maakte er deel uit van de Harmonie Concordia, nu Koninklijke Harmonie Concordia. Zowel het officiële oorlogskrantje “De Legerbode” als het Limburgs soldatenblaadje “De Maeseyckenaar” (gedrukt in Le Havre (F)) schreven in 1917 over zijn overlijden:
- Maeseyck - Begin Februari heeft hier een lijkdienst plaats gehad voor M. Petré, in leven onder-bestuurder van ’t muziek van ‘t 11e linieregiment. (De Legerbode 24 februari 1917 - blz. 3, rechts onderaan)
- De Heer Pétré, bestuurder van de Concordia, gevangen genomen te Luik, is in Duitschland overleden. (De Maeseyckenaar nr. 4 maart 1917 - blz. 2 van 6, rechts onderaan)
- De maatschappij Concordia zond als blijk harer diepe hulde en erkentelijkheid aan de weduwe Petré, het portret van wijlen haren gevierden bestuurder. (De Maeseyckenaar nr. 9 augustus 1917 - blz. 3 van 6, rechter kolom bovenaan)

* Volgens de registers van de burgerlijke stand van Hasselt over het jaar 1916 werd het overlijden van dhr. Pétré pas in 1923 bekend in Hasselt. Men kan dit vaststellen omdat in 1916 slechts een randbemerking i.v.m. het overlijden werd geschreven, nr. 250bis. Maar, in deze randbemerking is wel vermeld in welk register en onder welk nummer de officiële overlijdensakte is ingeschreven: nr. 76 van het jaar 1923, het ‘lopende jaar’.  Eens afgesloten mag men aan een register niets meer toevoegen, vandaar de zekerheid dat het overlijden pas ‘echt’ bekend werd in 1923.

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/2 & EP/4; (5) schriftelijke mededeling dhr. Rik Nulens, 7 augustus 2018.

Fiche

Naam: 
Florent Pétré
Alias: 
Florent Charles Pétré, Petré
Geboorteplaats: 
Namur
Geboortedatum: 
10.08.1866
Plaats van overlijden: 
Soltau (D)
Datum van overlijden: 
11.12.1916
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
kleermaker; 1 sergeant onderkapelmeester muziek - 11 Linie / E.M. (= Etat-Major)
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; krijgsgevangen; doodsoorzaak: ziekte (hartaandoening)

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...