You are here

Paquay, Alfons (1870-1914)

Description

Alfons Paquay werd geboren in Tongeren in 1870 als zoon van Jan Willem (Tongeren 1834-1892). Zijn vader was een broer van Jean Louis Paquay, beter gekend als het 'Heilig Paterke'.

Alfons werd priester gewijd in Luik in 1893. Een jaar voordien was hij aangesteld als leraar geschiedenis aan de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Truiden. Van 1900 tot 1912 was hij directeur van de Normaalschool voor meisjes van de zusters Kindsheid Jesu in Hasselt. Tijdens zijn verblijf in Hasselt woonde hij aan de (Grote) Capucienenstraat. Hij was lid van het Leesgezelschap, waarvan hij van 1904 tot 1906 voorzitter was. Van 1912 tot aan zijn overlijden in Tongeren in 1914 was hij visitator van de kloostergemeenten van het bisdom Luik.

Hij schreef volgende publicaties:

* Het oude zusterklooster van den Derden Regel te Bilsen (1896);

* De heiligen van Wintershoven (1897);

* Frans Tittelmans van Hasselt (dec. 1502- 12 sept. 1537): opzoekingen over zijn leven, zijne werken en zijne familie (1906).

(1) Wij zijn van de Beek (2004), pp. 20-21.

Fiche

Naam: 
Alfons Paquay
Geboorteplaats: 
Tongeren
Geboortedatum: 
08.10.1870
Plaats van overlijden: 
Tongeren
Datum van overlijden: 
14.08.1914
Beroep: 
priester, leraar, directeur (rector), visitator

Referenties

Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)
Titel: 

Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)

Ondertitel: 
Pro manuscriptis (12 dln)
Wij zijn van de Beek (2004)
Titel: 

Wij zijn van de Beek (2004)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...