Paquay Valentinus - uit: 100 invloedrijke Limburgers (2001)

Description

pp. 125-126

Pater Valentinus 
Het 'heilig paterke' 
Tongeren * 1828-1905

De grafkapel van Pater Valentinus, beter bekend als het 'heilig paterke', is één van de drukst bezochte monumenten in Hasselt. Van heinde en verre komen bedevaarders de stoffelijke resten van Joannes Ludovicus Paquay bezoeken. Er is zelfs een klein museum, met heel wat authentieke stukken die het paterke tijdens zijn leven gebruikte.

Joannes Ludovicus Paquay werd op 27 november 1828 in Tongeren geboren als vijfde in een gezin van tien kinderen. Zijn ouders waren middenstanders die een afspanning uitbaatten in de schaduw van de kathedraal. De kleine Louis manifesteerde zich als een taaie doorzetter. Bij tegenslagen balde hij zijn vuisten.

Na het middelbaar onderwijs trad hij in bij de minderbroeders, de orde van de Heilige Franciscus van Assisi. Deze franciscanerorde heeft geen oversten en onderdanen, de minderbroeders leven letterlijk als 'broeders' samen, zonder persoonlijke of collectieve eigendom. In het West-Vlaamse Tielt trok de Tongerenaar zijn bruine ruwe pij aan, met een wit koord met drie knopen.

Na zeven studiejaren werd Valentinus op 10 juni 1854 in Luik tot priester gewijd. Van het studiehuis in Sint-Truiden verhuisde hij naar het kleine klooster van de minderbroeders in Hasselt, dat destijds naast de Onze-Lieve-Vrouwkerk lag.

De minderbroeders huldigden een nederige en dienstbare levenshouding tegenover elkaar en alle mensen. Pater Valentinus maakte zich deze regel al snel eigen. Hij stelde weinig eisen aan het leven en werd tegen zijn wil al heel vlug bekend als het 'heilig paterke'. Voor een buitenstaander is het leven van een minderbroeder geen pretje. Al om vier uur 's morgens werd Valentinus gewekt door het 'Laudetur Jesus Christus', wat hij met een opgewekt 'Amen' beantwoordde.

Valentinus' grote voorbeeld was de heilige Joannes Berchmans van Diest, van wie hij de leuze 'Doe de gewoonste dingen op een buitengewone wijze' overnam. Hij had een bewonderenswaardige inzet. Soms bad hij de hele nacht voor het genadebeeld, waar zijn medebroeders hem dan 's morgens geknield aantroffen.

De Limburgers reageerden dan ook niet gelukkig toen pater Valentinus naar het West-Vlaamse Tielt werd overgeplaatst. Na een brief drongen ze er bij de Pater Provinciaal op aan om Valentinus terug naar Hasselt te halen. Ongeveer een jaar later werd het verzoek ingewilligd. Na zijn terugkeer zou het paterke de Limburgse hoofdstad niet meer verlaten.

Bij de bezoekers van het minderbroederklooster deed al snel het gerucht de ronde dat Valentinus voorspellingen deed. Bovendien zou hij een wondere kennis hebben over verborgen of geheime aangelegenheden. Het duurde dan ook niet lang of het liep storm voor zijn biechtstoel. Tijdens een epidemie van de zwarte pokken was de minderbroeder dag en nacht op de been om de zieken te bezoeken en te helpen verzorgen. Uiteindelijk raakte hij ook besmet maar kwam hij de ziekte te boven.

Op het jaar in Tielt na verbleef het 'heilig paterke' na zijn priesterwijding vijftig jaar lang in Hasselt. Hij stierf er op 1 januari 1905 en werd begraven op het 'oud' kerkhof langs de Kempische Steenweg. Zijn uitvaartdient had meer van een feestelijke triomftocht dan van een droeve begrafenis.

Met het oog op zijn zaligverklaring werd zijn lichaam in 1926 opgegraven en naar de huidige grafkapel overgebracht. Deze kapel was door de Leuvense professor Lemaire ontworpen. De graftombe zelf is van de hand van de Brusselse kunstenaar Holemans. In 1970 tekende Paus Paulus VI het decreet van de heldhaftigheid van de deugd. Hiermee kreeg Pater Valentinus de eretitel 'Venerabilis', de eerste graad van kerkelijke heiligenverering.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...