Paquay Valentinus - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

pp. 64-65

Valentinus PAQUAY
(1828-1905)

Tongeren en Hasselt delen het voorrecht een figuur in hun midden gehad te hebben wiens leven een getuigenis was van een stilzwijgende zelfverloochening en van een permanente dienstbaarheid voor de lijdende medemens.

Joannes Ludovicus Paquay, in familiekring Lowieke geheten, werd op 17 november 1828 in Tongeren geboren in een landbouwersgezin. Van huize uit kreeg hij een natuurlijke vroomheid en een aangeboren eenvoud mee. Zijn jeugdjaren werden blijvend gemerkt door de glimlach van de 'Oorzaak onzer Blijdschap' bij wie hij dagelijks aanliep.

In oktober 1839 begon hij zijn middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege en hij was slechts zeventien toen hij ingeschreven werd aan het Klein Seminarie in Sint-Truiden. Na het voleindigen van zijn studies in de wijsbegeerte trad hij in 1849 in het noviciaat van de minderbroeders in Tielt onder de kloosternaam Valentinus. In een volgende periode vinden wij hem in Rekem en in Sint-Truiden om er theologie te studeren en op 10 juni 1854 ontving hij de priesterwijding uit handen van monseigneur De Montpellier. Daarop werd hem door zijn orde-oversten Hasselt als standplaats aangewezen.

Zo belandde pater Valentinus op 27 juni 1854 in de twee belendende huizen die de minderbroeders op de Havermarkt als klooster hadden ingericht en van waaruit zij de liturgische diensten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk verzekerden. Drie jaar later werd hij weer naar Tielt overgeplaatst, maar ingevolge een verzoekschrift van verscheidene Hasseltse burgers mocht hij reeds elf maanden later naar Hasselt terugkeren. Hier zette hij zijn stichtend leven voort ten dienste van een onvoorwaardelijk apostolaat. Zijn stadsgenoten ontdekten al vroeg uit zijn houding op straat en aan het altaar en uit de vertrouwelijke gesprekken in de biechtstoel dat deze man gedreven was door uitzonderlijke genaden, waardoor hij in korte tijd in de volksmond als het "heilig paterke" werd aangewezen.

Een hoogdag voor hem was 15 augustus 1867 toen op de Grote Markt van Hasselt het miraculeuze beeld van de Virga Jesse plechtig gekroond werd door de Luikse bisschop de Merode. Het was voor pater Valentinus een voorrecht het beeld van Maria, voor wie hij zijn gans leven een uitzonderlijke verering betoonde, te mogen helpen dragen. De grootheid van deze man die in alle opzichten een bescheiden leven leidde, lag besloten in enkele deugden die hij zichzelf met een niets ontziende verbetenheid oplegde: armoede, zuiverheid, versterving, gehoorzaamheid, nederigheid, godsliefde en naastenliefde.

In 1889 werd hij aangesteld tot gardiaan van het klooster in Hasselt. De man die steeds als een mindere zijn naaste trachtte bij te staan, aanvaardde de opdracht tegen zijn zin, gewoon uit gehoorzaamheid. Het jaar daarop werd hij bovendien belast met het ambt van de definitor van de provinciaal. Ofschoon ook deze aanwijzing hem niet lag, aanvaardde hij uit nederigheid de taak die hijzelf als de rol van een "knecht" bestempelde. Pas in 1896 werd hij van beide functies ontheven.

Toen de minderbroeders in 1899 vanuit de Havermarkt verhuisden, viel het pater Valentinus zwaar afscheid te nemen van zijn geliefde Virga-Jessekerk. In het nieuwe klooster aan de Minderbroedersstraat werd op 18 oktober 1899 zijn gouden kloosterjubileum gevierd. De feesteling liet alle eerbetoon van zich afglijden alsof hij er zichzelf niet mee betrokken voelde.

In 1902 werd hij gedwongen in Gent een staaroperatie te ondergaan. In 1903 houdt een zware verkoudheid hem zes weken op de ziekenkamer. Vanaf 1904 ging het minder goed met zijn gezondheid. Pater Valentinus leed aan koudvuur in de voeten. Nu de benen het lieten afweten, vielen het biechthoren, het koorgebed en het kloosterleven zwaarder dan ooit. Hij overleed op nieuwjaarsdag van het jaar 1905. Aanvankelijk begraven op het oud kerkhof van de stad, werd zijn stoffelijk overschot in 1926 bijgezet in de grafkapel naast de minderbroederskerk. Talrijk zijn diegenen die op zijn graf de zin en het vertrouwen in hun leven terugvinden. (G.C.)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...