You are here

Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

Description

Vooraleer de Banneuxparochie het levenslicht zag in 1951 was het gebied parochiaal verdeeld over de parochies Sint-Quintinus te Hasselt, Onze-Lieve-Vrouw te Godsheide (Hasselt), Sint-Gertrudis te Kuringen en Sint-Lambertus te Kiewit. Het gebied was in die tijd bekend onder de naam ‘Sint-Marie achter de brug’. Met de groei van de wijkbevolking groeide ook de nood aan een eigen parochie en school. Men moest alleszins vanuit de Banneuxwijk het kanaal oversteken om de wekelijkse dienst in een van de bestaande Hasseltse parochies bij te wonen. Ook de schoolgaande jeugd kon enkel over de brug terecht voor onderwijs.

Reeds in de jaren 1930 werden initiatieven genomen om een hulpparochie op te richten. De eerste inzamelingen van handtekeningen voor de oprichting van een school en kerk leverden weinig op. De bal ging pas aan het rollen toen een aantal parochianen vanuit het interne bestuur van Hasselt de oprichting van een hulpparochie konden doordrukken.

Twee sleutelfiguren, weliswaar gesteund door een brede en actieve parochiegemeenschap in wording, brachten het initiatief tot op de tafels van het Hasseltse bestuur. Enerzijds was er E.H. Dupont, afkomstig uit het gebied ten noorden van Hasselt en tot priester gewijd te Hasselt op 3 juli 1946. Anderzijds zette de heer Frans Berx vanuit zijn positie als gemeenteraadslid zijn schouders onder het initiatief.

Op Pinkstermaandag in 1950 ving de bouw van een tijdelijke noodkerk aan. Op 21 februari 1951 werden de grenzen van de Banneuxparochie officieel vastgelegd. Voortaan zou de Banneuxparochie instaan voor de bewoners van het gebied begrensd door de Zusterkloosterbeek, de noordelijke oever van het Albertkanaal, de zuidelijke grens van de spoorweg Hasselt-Genk, een as parallel met de Walenstraat (+- 100 m. ten zuiden van) die tot aan de Kiewitstraat loopt. Van daaruit volgt de grens een opgaande lijn tot aan het kruispunt van de Borggravevijversstraat en de Heksenbergstraat. Van daar volgt de grens terug de Zusterkloosterbeek die uitmondt in het Albertkanaal.

Uit: Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt // Parochie Banneux (2009), pp. 7-8.

Fiche

Datering: 
1951

Multimedia

Referenties

p. 67 Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Banneux Roosen Albert pastoor van 1951 tot 1983 Reners Paul kapelaan...
Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)
Titel: 

Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Banneuxparochie viert zestigste verjaardag (2011)
Titel: 

Banneuxparochie viert zestigste verjaardag (2011)

Naam van de krant: 
Limburg Actueel (www.limburgactueel.be)
Datum van uitgave: 
01/06/2011

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...