You are here

Parochie Sint-Hubertus Runkst

Description

In opdracht van het bisdom van Luik werd in Runkst in 1912 een nieuwe parochie gesticht onder de bescherming van Sint-Hubertus als hulpparochie van de Hasseltse Sint-Quintinus. De nieuwe oprichting werd omschreven door de spoorlijn van Hasselt-Diest, de grenzen van de gemeenten Kuringen en Sint-Lambrechts-Herk, de Hellebeemden en de Generaal Lemanstraat.

Datzelfde jaar nog werd priester W. Van Dijck door de Luikse bisschop monseigneur Rutten aangesteld tot de eerste parochieherder. Na enkele jaren drong de bouw van een nieuwe kerk zich op. Ingevolge vertraging opgelopen door de perikelen van de eerste wereldoorlog werd de nieuwbouw uiteindelijk aangevat in 1919. De Hasseltse pastoor-deken ging in 1921 over tot een voorlopige inzegening van de Sint-Hubertuskerk. De definitieve inwijding was in 1928 voorbehouden aan de Luikse kerkvorst Kerkhofs. Het daaropvolgende jaar liet de stadsoverheid de nieuwe kerk afzomen met een hekken. 

De volgende pastoors G. Clerckx, Luyckx, J. Moors (vanaf 1976), J. Jans en G. Robben zetten elk individueel hun stempel op het sociaal en pastoraal werk. Onder hun impuls en met de medewerking van de kapelaans Coenegrachts, Werneri, Thijs, Cuppens, Moors, Herbots, Cosemans, Vanheusden, Van Toor, Gorissen, Ascione, Hoogmartens, Honnay en Croes groeiden uiteenlopende initiatieven, waaronder de patronaatswerking voor jongeren, een vrouwengilde, een werkliedenbond, de bond van het H. Hart, de Eucharistische kruistocht en het Heilig uur. Tot in 1971 trok ieder jaar op sacramentsdag de processie door de straten van Runkst. 

De kerkruimte van Sint-Hubertus werd in de loop van de jaren verrijkt met een architecturaal decorum waaronder de brandglasramen van de Truidense R. Daniëls, de muurschilderingen van P. Nolens en het glaswerk van J. Vliegen.

Reeds in 1936 werd er gestart met een knapenkoor, dat na de oorlog uitgroeide tot het gemengd koor Sint-Hubertus voor mannen, vrouwen en kinderen.

Uit: Runkst ... warm aanbevolen (2001), p. 22.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog bleef Runkst snel uitbreiden door de bouw van nieuwe woonwijken wat resulteerde in de stichting van nog twee parochies: Sint-Kristoffel in het westen en Heilig-Kruis in het zuiden.

Heilig Kruiskerk Runkst

Sint-Kristoffelkerk Runkst

In 1987 werden de drie Runkster parochies verenigd in één federatie.

Fiche

Datering: 
1912

Referenties

Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Antoon Herbots (2003)

PDF icon Download (21.32 KB)

Recent toegevoegd

Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...