You are here

Description

Schuin tegenover Sint-Augustinus, langs de rechtergevel van Den Bosch, liep een steeg die toegang gaf tot het college der augustijnen. (In de 18de eeuw was dat ondergebracht in De Kleyne Mortier aan de Kapelstraat.) Die steeg was de Percilstraet, waarvan het tracé tot op heden niet met zekerheid kan worden bepaald.

Op 17 juli 1918 ontving Melchior een schrijven van een zekere Van Mierlo, wiens overgrootvader Godfried Van Mierlo in 1798 een tabakshandel had in Den Cop aan de Grote Markt, terwijl zijn vader in Het Kleyn Fortuyn aan de Demerstraat een handel in meekrap en tabak dreef. In die brief komt volgende passus voor: 'Luidens een nagelaten schrift van mijnen overgrootvader is een looden kist begraven in de Joedestrate krek tegenover den Sint-Augustinus en te mits van het warmessteegske oft Pieterseliestrate op de alde koemerkt; in de looden kist ligt de geschiedenis oft historie van het klooster der Augustijnen en van de oude koemerkt en van eene zaak die in de Koetelbeek (de Vuilbeek, waar thans de gebouwen van de Nationale Bank staan) gebeurd is door eenen abt!'

De Petercilstraat (of Warmoessteeg) liep bijgevolg door de hof van de augustijnen. De plaats waar de kist verborgen zou zijn, wordt nu ingenomen door het hoofdpostkantoor. De in passus bedoelde abt is augustijn en Hasselaar Henricus Jaupen, die volgens aantekeningen in het register der enquesten betrokken werd in een zedenzaak. (*) De feiten zouden zich hebben voorgedaan in het drankhuis Die Vuylbeke. Wellicht gaat het hier om een laster van de protestanten, die door deze kanselredenaar hevig werden bestreden.

Het eerste gedeelte van de Percilstraat leidde tot aan de omheiningshaag van de vroegere hof der Melofielen. Op die plaats begon een vertakking, die in de richting van de Grote Markt leidde naar het vroegere ziekenhuis van de augustijnen. In dit ziekenhuis woonden de naaisters Sledsens en eerder de strijkster Esters-Steegen. Zij maakten gebruik van het wegeltje om vanuit hun geheel ingesloten woning de Havermarkt te bereiken. Bij het begin van de steeg deed Henricus Stevens uit eigen beweging opgravingen; hij vond er kruikjes en dikbuikige matte flessen.

Het klooster zag uit op de Percilstraat; de gevel van de refter was oostwaarts georiënteerd op het ziekenhuis.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 186.

(*) "Het Enquestboeck spreekt onder de data 28 en 29 december 1568 over dit onderzoek, waarin een viertal getuigen optraden, die te oordelen naar hun terminologie de hervormde leer waren toegedaan. De klacht was eigenlijk gericht tegen herbergier Jan Nulens beticht van in zijn drankhuis toegang en logies te hebben verleend aan pater Jaupen en priester Henrick Thoelen in gezelschap van de huisvrouw van Jan Kerstkens, alias Schoonmens. Na een gesprek tussen deze drie personen te hebben afgeluisterd, drongen de getuigen het huis binnen. Zij vonden er wel de twee mannen op het bed van de kelderkamer, maar niet de voormelde vrouw. Over de gevolgen van dit enkwest wordt nergens iets vermeld dat hogervermeld besluit wettigt. De verdenking dat de twee kloosterlingen vrij lichtzinnig zijn geweest, wordt er evenwel niet minder om." (1)

* In het midden van de 19de eeuw verdween de persiliestraet, die voor de augustijnenkerk doorliep naar het augustijnencollege en uitkwam op de Havermarkt, waar zij als toegangsweg voor de studenten diende. In elk geval was dit straatje een privéweg, want de afschaffing ervan wordt in geen enkel officieel document vermeld.

(1) Hasselt intra muros (1989), p. 197, noot 13.

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Petercilstraat, Pieterseliestraat, Peterseliesteeg, Warmoessteeg
Bemerkingen: 
verdwenen

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...