You are here

Description

* (1936) "Openbare verkoop van een schoon handelshuis te Hasselt / Dinsdag, 25 Augustus 1936, om 3 u namiddag te Hasselt, ten koffiehuize Scherpesteen (Demerstraat), zal notaris Gruyters openbaar en ten meestbiedende verkoopen: Stad Hasselt. Een schoon en groot Handelshuis gelegen «Persoonstraat nr. 18» gekadastreerd sectie H. nr .464b groot 01 a. 35 ca.; palende de Persoonstraat, Mr. De Beul-Oestermeyer en de Kinderen Cools. Dit goed begrijpende: 2 groote kelders, gelijkvloers: 4 groote plaatsen, verders keuken, achterkeuken en cour. 1e verdiep: 4 groote slaapkamers en zolder. Aan te slaan op 1 Oktober 1936. Voor inlichtingen en plan zich te wenden ter studie van notaris Gruyters, Schiervellaan 32, (Hoek der Leopoldsplaats)." (2)

* (1946) "Notaris Gruyters te Hasselt / Dinsdag 20 Aug. om 2 u. te Hasselt, ten koffiehuize Scherpesteen, Demerstraat, openbare verkoop: Schoon renteniers of handelshuis, gelegen te Hasselt Persoonstraat, nr. 18, sec. H, nr 464B, groot 01 a. 35ca. Dit goed gelegen, dicht bij de Hoofdkerk, school en Botermarkt, begrijpt: Gelijkvloers: 4 plaatsen, schoone keuken, achterkeuken, hokje en geplaveide koer; 1ste verdieping: 4 slaapkamers, verder zolder.Het goed heeft ook 2 ruime kelders en is voorzien van stadswater, gas en electriciteit. In gebruik bij de firma Lochten. Spoedige ingenottreding. Te bezichtigen ’s Woensdags en 's Donderdags van 9 tot 12 u. Verdere inlichtingen en plan ter studie." (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Het Belang van Limburg, 08-08-1936, p. 6. (3) Het Belang van Limburg, 10-08-1946, p. 8.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-0464-E
Periode of stijl: 
1936 (2)
Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1946): firma Lochten (3)

- café (?)

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

Het gebouw telt drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Inpandige garage.

Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 77 m2

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...