Persoonstraat - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 262-264
 
Gezicht op de zuidkant van de Persoonstraat met rechts de muur van de dekenij en de kapel van de blauwzusters, prentbriefkaart
Deze straat werd pas in 1880 met vierkante granietstenen behoorlijk gekasseid. Zij begint aan de Maastrichterstraat en komt sedert de helft van de 19de eeuw recht op de Zuivelmarkt uit. Vroeger draaide ze nl. bij de noordelijke hoek van de pastorie links af, liep langs de hoofdgevel en de boomgaard van de pastorie, volgde de loop van de Boomgaardstraat (thans Hemelrijk) en mondde ter hoogte van het Corenvat op de Botermarkt uit.
 
Het gedeelte van de huidige Persoonstraat vanaf de tuin van de pastorie tot aan de Zuivelmarkt was vroeger de noordoostelijke uitloper van de Zuivelmarkt en werd tot in de 19de eeuw Zavelmarkt (marché au Sable) genoemd.
 
De Persoonstraat is ongetwijfeld een van de oudste straten van de stad. Zij dankt haar naam aan het feit dat de persona (d.i. de pastoor van de parochie) er woonde. Een akte van 1368, voor de stadsschepenen verleden, citeert ze als in platea investititi ecclesiae de Hasselt. Het Latijnse persona werd zelfs met zijn betekenis van 'pastoor' in de Nederlandse benaming overgenomen: zo spreekt het gichtregister van 1520 van die persoen strate en van de persoens woninghe. Tijdens het derde kwart van de 19de eeuw stond op het tweetalig straatnaambord zowel 'Persoonstraat' als rue d'une Personne, waardoor voedsel werd gegeven aan het verdichtsel als zou de bevolking van deze straat door een besmettelijke ziekte tot op één man na zijn uitgeroeid. Aan het einde van de 19de eeuw vermeldde het straatnaambord rue de la Personne. Zo verdween tenminste een van de Franse woordverkrachtingen, die ten gevolge van het republikeinse decreet van 8 april 1799 over de straatnamen op de naamborden terechtkwamen en tot een eind in onze eeuw behouden bleven. Sedert december 1918 'sierde' de traditionele misgreep 'rue d'une personne' weer beide uiteinden van de straat.
 
De juiste ligging van de meeste huizen aan de Persoonstraat is aan de hand van de gichtregisters moeilijk te bepalen, omdat de huidige Persoonstraat een deel van de oude Zuivelmarkt beslaat en omdat in de gichten huizen vermeld staan die thans aan het Hemelrijk liggen, dat vroeger het belangrijkste deel van de Persoonstraat vormde. In 1820 hadden verscheidene huizen aan deze straat nog een strodak, o.a. de pastorie zelf; ook stond er een huis met oversteek. In 1830 was ze letterlijk met mesthopen afgezoomd, die er, ondanks de oude stadsverordeningen, wekenlang bleven liggen. Zelfs in 1869 lager er zowel in de Persoonstraat als in de Maastrichterstraat nog mesthopen die 'te koop' werden aangeboden aan de liefhebbers!
 
Noordkant
-          Refugiehuis van Herkenrode (linkergevel)
-          De Dry Raepen
-          Vier anonieme huizen
-          De Dry Pluymen
 
Zuidkant
-          De Blauwe Hondt (rechtergevel)
-          Anoniem huis
-          Drie anonieme huizen
-          De Roeye Deur
-          De Guldenberch
-          De Dry Loockvorskens
-          De Pluym
-          Het Swert Cruys (hoekhuis)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...