Philippen Leonard - uit: Hasselts Zilver (1996)

Description

pp. 205-229

66. Leonard PHILIPPEN

(1832-1912)

Jan Leonard Philippen werd op 1 juli 1832 geboren te Maaseik. Zijn beide ouders, Jan Leonard en Joanna Maria Catharina Lehaen, waren afkomstig van het nabije Sittard (Nederland). In de geboorteakte werd zijn vader nog vermeld als winkelier. Pas later, in 1840, liet hij zich registreren als zilversmid.

Over de opleiding van de jonge Philippen zijn er geen gegevens voorhanden. In 1856 werden Leonard en zijn jongere broer Mathieu vermeld te Maaseik, respectievelijk als ciseleerder en zilversmid. Ongetwijfeld werkten beiden in die hoedanigheid in het atelier van hun vader.

In het voorjaar van 1861 verhuisde Leonard naar Hasselt. Hij nam er het zilversmidatelier van Jacques Vinckenbosch over en vestigde zich in diens huis De IJzeren Hoet in de Demerstraat, 125. Naar aanleiding van deze overname verliet Joseph Hamoir het atelier en vestigde zich als zelfstandige. Op 1 juni 1861 liet Leonard Philippen zijn meestermerken registreren.

In het najaar 1861 kwamen zijn zus Marie Marguerite en zijn jongste broer Jacques naar Hasselt. In het voorjaar 1866 gevolgd door zijn broer Mathieu. In 1867 werd Jacques Philippen benoemd als keurmeester te Kortrijk. Een andere broer, Joseph, inmiddels ook zilversmid, bleef aanvankelijk te Maaseik samenwerken met de vader, maar week later uit naar Diest, waar hij een eigen zaak uitbouwde, die later door zijn afstammelingen werd voortgezet.

In 1862 mocht Leonard Philippen met overheidssteun naar de Algemene Tentoonstelling in Londen. In 1867 namen de gebroeders Philippen uit Hasselt deel aan de Algemene Tentoonstelling te Parijs. Naast een opvallende ciborie in renaissance-stijl (h. 65 centimeter) stelden ze er een kelk, een wierookvat met scheepje en processielantaarns tentoon.

Op 7 juli 1869 huwde Leonard Philippen te Hasselt met Anna Christina Hubertina Vinckenbosch, de dochter van een overleden broer van zijn voorganger Jacques Vinckenbosch, die – inmiddels brander – als getuige fungeerde bij het huwelijk van zijn nicht met zijn opvolger. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: in 1872 de tweeling Lambert en Clément, die later allebei zilversmid werden, de eerste vanaf 1899 in Sint-Truiden en de tweede in Mechelen. In 1876 kreeg het echtpaar een dochter, Emérence, die in 1897 huwde met dokter Jules Theunis en de handelszaak van haar vader een tijdlang verder uitbaatte.

Jacques Vinckenbosch had zich ontpopt tot een ondernemend zakenman. Zijn opvolger, Leonard Philippen, weze het in gewijzigde omstandigheden, ging dezelfde weg op. Beider firma’s waren elk in hun tijd de belangrijkste van de provincie.

Bij de aanvang van zijn Hasseltse periode heeft Philippen allicht nog zelf zilverwerk vervaardigd. Getuigen hiervan zijn de kandelaars die hij voor gouverneur de ’t Serclaes smeedde naar een oud model. Zeker bij het begin van zijn zelfstandige loopbaan engageerde hij leerjongens. Maar in diezelfde beginperiode betrok hij het verhandelde zilveren eetgerei reeds bij de Brusselse fabrikant Delheid. Naarmate de eeuw vorderde, kocht hij het liturgisch vaatwerk dat hij verdeelde in steeds grotere mate volledig afgewerkt aan bij de firma Arnold Künne in het Duitse Altena.

Duidelijk is eveneens dat er een commerciële samenwerking bestond tussen de Philippen-vestigingen te Hasselt, Sint-Truiden en Diest. De fraaie schildjes met rocaille-motief voor schutterskoningen van het huis Philippen zijn terug te vinden op de breuken van gilden in de buurt van die drie steden.

Leonard Philippen was de man die, in het kader van de toenmalige industriële evolutie, de ambachtelijke vervaardiging van zilveren voorwerpen verving door de nagenoeg uitsluitende commercialisatie van in grotere ateliers semi-industrieel vervaardigde waar.

Hij overleed te Hasselt op 1 april 1912. Vermoedelijk had hij zich na het overlijden van zijn echtgenote in 1896 uit de zaak teruggetrokken, die tot na zijn dood werd verdergezet door zijn dochter, mevrouw Theunis.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...