You are here

Pietelbeekwinning (Pietelbeekstraat 85)

Description

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 12-01-2012; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 04-05-2015

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
8-D-555-G
Capakey: 
71328D0555/00G000
Naam van het gebouw nu: 
Pietelbeekwinning
Periode of stijl: 
1767 (sluitsteen) / 2de helft 19de eeuw
Vorige functie(s): 

- hoeve

Beschrijving buitengevel: 

1976 - Z.g. "Pietelbeekwinning", voorheen gesloten hoeve, met hoevegebouwen gegroepeerd rondom een gesloten erf, onmiddellijk aansluitend bij het kasteel van Pietelbeek. Alleen de Z.O.-vleugel aan de straatzijde bleef bewaard, doch sterk aangepast (1975). Bakstenen gebouw onder zadeldak, met centrale, rondboogvormige inrijpoort, voorzien van een trapezoïdale sluitsteen met jaartal 1767; gesmeed ijzeren muurankers op de l.zijgevel vormen eveneens het jaartal 1767. De straatgevel is voorzien van vierkante venstertjes in een kalkstenen omlijsting. De N.W.-gevel aan de erfzijde werd volledig verbouwd. (2)

Verbouwingen: 

- 1970: verbouwen van boerderij, naar ontwerp van architect Isidore Lavigne (Vechmaal 1902-Hasselt 1972)

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte (incl. kasteel van Pietelbeek): 6633 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...