You are here

Ridder Portmansstraat

Description

Deze straat werd pas in 1870 aangelegd als doorsteek van de Havermarkt naar de Bampslaan en kreeg toen als naam Percéestraat. 

De doorsteek, of 'percée', was 10 meter breed. Er gingen proteststemmen op tegen de benaming Percéestraat. Toen de Slicksteen indertijd gedeeltelijk behouden bleef, gaven de Hasselaren het de naam 'Ezelsberg'. Nu lieten ze hun ongenoegen blijken door de nieuwe straat om te dopen tot 'Ezelstraat'.

Later werd de straat genoemd naar notaris Frans Ferdinand Portmans (Sint-Truiden 1854-Hasselt 1938) die van 1895 tot 1937 burgemeester van Hasselt was.

Huisnummers

1-3 2 4 6 8 10 12 14 16

 

* 1938: "Ridder Portmansstraat — Wij vernemen met genoegen dat de Percéestraat voortaan den naam zal dragen van den zoo pas overleden oud-burgemeester onzer stad, Ridder Portmans. De nieuwe straatnaamborden werden in den loop van Dinsdag reeds aangebracht. Een flink initiatief en een welverdiende hulde voor den naam onder wiens kwart-eeuw-lang beleid onze stad heeft gebloeid en gegroeid is." (1)

(1) Het Belang van Limburg, 27-04-1938, p. 2.

Fiche

Plaats: 
Ridder Portmansstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Percéestraat, 'Ezelstraat', rue Chevalier Portmans
Datering: 
1938
Bemerkingen: 
Sint-Quintinus

Referenties

p. 283 Perceestraat (thans Ridder Portmansstraat) Oorspronkelijk stond deze Franse bastaardnaam op het...
Percéestraat Het maken van een "Percée" om een rechtstreekse verbindingsweg te hebben tussen de Markt en...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Ridder Portmansstraat (1938)
Titel: 

Ridder Portmansstraat (1938)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/04/1938
Pagina('s): 
2

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...