You are here

Pollenus, Emile (1859-?)

Description

Pollenus Emile stamde uit een welstellende familie met vele eigendommen. Hij woonde op het neo-classicistisch kasteeltje Rijsdaal in de Herkkantstraat te Spalbeek. Onder zijn meer dan vijftig jaar lang burgemeesterschap wist hij heel wat te realiseren voor zijn gemeente, zowel op gebied van openbare werken als in de sociale dienstverlening. Toen de nieuwe (huidige) kerk gebouwd werd zette hij de bevolking aan om de bouw ervan financieel met een groot hart te steunen.

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), p. 79.

Weetjes: 

* 1946: “M. Emiel Pollenus gedurende zestig jaar burgemeester te Spalbeek / Nog immer kloek en gezond, op zijn 87-jarigen ouderdom, is onze Burgemeester. Hij werd in 1859 te Tienen geboren en verblijft sedert 1880 op zijn kasteel te Spalbeek. Eerst was hij gemeenteraadslid, maar hij werd spoedig, om zijn vaardigheid, tot burgemeester gekozen. Dit ambt wordt op heden nog steeds door hem waargenomen, alhoewel er een paar onderbrekingen geweest zijn, n.l. van 1925 tot 1927 en gedurende den laatsten oorlog. Van zijn onvermoeibaar werken getuigen de nieuwe pastorij, de Van Veldeke's school en nog zooveel andere zaken, die we hier niet citeeren kunnen. We zijn den Heer Pollenis dankbaar voor zijn onbaatzuchtig werk en wenschen hem nog vele jaren in ons midden!” (1)

(1) Het Belang van Limburg, 06-09-1946, 5.

Fiche

Naam: 
Emile Pollenus
Geboorteplaats: 
Tienen
Geboortedatum: 
1859
Beroep: 
burgemeester Spalbeek (1885-1925, 1926-1941, 1944-1946)

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...