You are here

Portmans, Ferdinand (1854-1938)

Description

Frans Ferdinand Portmans ziet op 23 december 1854 het levenslicht in Sint-Truiden. Na zijn middelbare studies aan het gemeentelijk college trekt hij naar de universiteit van Leuven om er rechten te studeren. In 1883 trouwt hij in Hasselt met Marie Josephine Alphonsie Roelants (Hasselt 1862-1933), dochter van burgemeester Armand Roelants. Twee jaar later vestigt hij zich als notaris in Hasselt, de stad waar hij van 12 december 1895 tot maart 1937 de burgemeesterssjerp zal dragen. Voor de katholieke partij zetelt hij ook in de provincieraad, het parlement en de senaat.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijft Hasselt, in tegenstelling tot andere plaatsen in Limburg, gespaard van grote vernielingen door de Duitse bezetter. En dat is onder meer te danken aan het optreden van burgemeester Portmans en zijn gemeenteraad. Zonder ophouden maant Portmans de Hasselaren aan tot kalmte, vraagt hij hen niets te ondernemen tegen de Duitsers en de bevelen zo goed mogelijk op te volgen. Portmans gaat persoonlijk pleiten bij de Duitse overheid om de 187 Hasseltse burgerwachters die in het kamp “Munsterlager” vastzitten weer vrij te krijgen, wat hem ook lukt op 23 oktober 1914.

Na de oorlog, in 1929, krijgt burgermeester Portmans de titel van ridder. Als hij in 1938 overlijdt, eert de stad Hasselt hem met een straatnaam, de Ridder Portmansstraat. Frans Ferdinand Portmans ligt begraven op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg in Hasselt.

Weetjes: 

* Begraven Oud Kerkhof, sectie A, graf nr. 2 (familiegrafkelder); + zijn echtgenote Marie Josephine Alphonsine Roelants (Hasselt 1862-1933), + o.m. dochter Germaine (Sint-Truiden 1885-Hasselt 1947), zoon notaris  John (Sint-Truiden 1884-Hasselt 1961), zoon notaris Walter (Sint-Truiden 1886-Hasselt 1974) en diens echtgenote Yvonne Rosseeuw, gewezen pastoor van Remersdaal Etienne (Hasselt 1895-1962)

* "(…) In 1895 stierf (nvdr: overleden in 1905!) Ernest Goetsbloets en het was een jong notaris, Ferdinand Portmans, die zijn mandaat voltooide. Maar na het verstrijken van dit mandaat behaalde de partij van Portmans een nieuwe overwinning die zich zou blijven bestendigen, vermits deze tiende burgemeester van de Limburgse hoofdplaats tot aan zijn overlijden in 1937 (nvdr: overleden in 1938!), de geliefde burgervader van alle Hasselaren bleef. Ferdinand Portmans speelde niet alleen als burgemeester, doch ook als lid van de senaat, een belangrijke rol in het politieke leven van ons land en hij was een der vooraanstaanden van de katholieke partij. Tijdens de jaren van de eerste wereldoorlog, trok hij zich terug en zijn ambt werd voorlopig waargenomen door wijlen de heren Jaak Roelants, de latere voorzitter van de Limburgse provincieraad, en Remi Duvivier, die toendertijd schepen van openbaar onderwijs en schone kunsten was. In 1918 keerde burgemeester Portmans terug op het stadhuis en bleef er nog bijna twintig jaren de voorname aristocratische en minzame bewindsman. Omwille van zijn grote verdiensten werd hij tijdens zijn leven in de adelstand verheven en tot ridder benoemd. Talrijke Hasselaren hebben ridder Portmans nog gekend en men herinnert zich nog vrij goed zijn talrijke schitterende redevoeringen die hij tijdens zijn loopbaan als burgemeester uitsprak. (…)". (1)

(1) Het Belang van Limburg, 06-03-1954, p. 5.

Fiche

Naam: 
Ferdinand Portmans
Alias: 
Franciscus Maria Ferdinandus Portmans
Geboorteplaats: 
Sint-Truiden
Geboortedatum: 
23.12.1854
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
19.03.1938
Beroep: 
notaris, burgemeester Hasselt (1895-1937)
Opleiding: 
Gemeentelijk College Sint-Truiden, Rechten Universiteit Leuven
Specifieke kenmerken: 

ridder (vanaf 1929)

katholiek

Referenties

Onze verste herinneren aan wijlen Ridder Ferdinand Portmans loopen terug tot 1914. Het was een zonnigen...
De zon heeft op dezen 23 Maart over de laatste reis van wijlen Hasselts burgemeester, Ridder Portmans,...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Het Oud-Kerkhof (2000)
Titel: 

Het Oud-Kerkhof (2000)

Ondertitel: 
19de-eeuwse parkbegraafplaats
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Van de vijfde tot de tiende Burgemeester van Hasselt (1954)
Titel: 

Van de vijfde tot de tiende Burgemeester van Hasselt (1954)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
06/03/1954
Pagina('s): 
5
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Bij het overlijden van Ridder Ferd. Portmans / Pertransiit Benefaciendo (1938)
Titel: 

Bij het overlijden van Ridder Ferd. Portmans / Pertransiit Benefaciendo (1938)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/03/1938
Pagina('s): 
1
De plechtige Uitvaart van Ridder Ferdinand Portmans / Algemeene Deelneming (1938)
Titel: 

De plechtige Uitvaart van Ridder Ferdinand Portmans / Algemeene Deelneming (1938)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
24/03/1938
Pagina('s): 
1
Downloads

Doodsbrief Ferdinand Portmans (1938)

PDF icon Download (1.27 MB)

Overlijdensbericht John Portmans (1961)

PDF icon Download (50.64 KB)

notaris

Overlijdensbericht Walter Portmans (1974)

PDF icon Download (60.52 KB)

wdn van Yvonne Rosseeuw (1981-1971)

Overlijdensbericht Yvonne Rosseeuw (1971)

PDF icon Download (72.59 KB)

echtg. van Walter Portmans (1886-1974)

Overlijdensbericht Germaine Portmans (1947)

PDF icon Download (77.67 KB)

Overlijdensbericht E.H. Etienne Portmans (1962)

PDF icon Download (45.21 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...