You are here

Provincieraadsgebouw (Lombaardstraat 21-23)

Description

Achteraan in de Lombaardstraat ligt het 'Hotel van de gouverneurs van Limburg', in Hasselt beter bekend als de ambtswoning van de gouverneur van onze provincie.

Bij de onafhankelijkheid van België werd het land in provincies opgedeeld en toen Hasselt in 1839 de hoofdstad van de provincie Limburg werd, was er zelfs geen infrastructuur voorzien voor het provinciaal bestuur. Eerst werd de residentie van de gouverneur gebouwd maar de raadszittingen zelf moesten liefst tot 1906 wachten op een eigen vergaderzaal. Toen tekende en bouwde de Brusselse architect Paul Saintenoy het provincieraadsgebouw.

De gevel is eclectisch en zelfs bizar met de bevreemdende vermenging van verschillende materialen en decoratieve motieven. Het gebouw is samengesteld uit drie delen. Links ligt de vergaderruimte van de provincieraad die opgefleurd met brandglasramen die het leven in het toenmalige Limburg weergeven. Rechts is er de sobere conciërgewoning en in het midden een toren die macht en glorie moeten uitstralen. In de halfronde nis boven de grote toegangspoort staat een beeld van 'de maagd van Limburg' van de Brusselse beeldhouwer Jacques de Lalaing.

Vandaag vergadert de Limburgse provincieraad in haar nieuwe gebouw aan de Universiteitslaan.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd 29-11-2009; (3) Hasselt intra muros (1989), p. 237 e.v.

Fiche

Adres: 
Provincieraadsgebouw
Lombaardstraat 21-23
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1194-N
Capakey: 
71022H1194/00N000
Naam van het gebouw vroeger: 
Provincieraadsgebouw
Periode of stijl: 
1906
Architect: 
Paul Saintenoy (Elsene 1862-1952)
Aannemer: 
Lambert Douchar (Hasselt 1854-1931)
Stijl: 
eclecticisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

provinciebestuur

Vorige functie(s): 

- provincieraadzaal

- rechtbank van eerste aanleg

Huidige functie: 

Nr. 23

2014: CIAP Actuele Kunst (vanaf 25-10)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Imposant gebouw in eclectische stijl, gebouwd rond de eeuwwisseling, n.o.v. architect P. Saintenoy. Het hoofdgebouw is gelegen aan de Lombaardstraat, met een klein tuintje en een binnenkoer, afgesloten door een ijzeren hek aan de Schrijnwerkersstraat. Bakstenen gebouw op een hardstenen sokkel; verwerking van natuursteen voor de banden. De hoofdvleugel bestaat uit vier onderscheiden delen: het eerste gedeelte, l., telt drie traveeën en twee bouwlaegen onder schilddak (leien); boven de houten kroonlijst, op versierde klossen, bevindt zich een soort attiek waarin drie rijk versierde, en met frontons en pilasters afgewerkte dakvensters zijn opgenomen; de benedenverdieping, met natuurstenen parement, is opgevat als een blinde rondboogarcade, waarin twee vensterregisters zijn uitgespaard; de verschillende onderdelen zijn voorzien van een overvloedige versiering in de vorm van wapenschilden, leeuwenkoppen, palmetten en rankwerk; glasramen van R. Daniels (1956); de bovenverdieping is voorzien van gekoppelde rondboogvensters. Het tweede gedeelte telt één travee, en is opgevat als een toren van vier geledingen onder tentdak (leien), voorzien van een achtkantige lantaarn met spits; zware kroonlijst op geprofileerde modillons met erboven aan elke zijde een driehoekige gevelbekroning; zware korfboogpoort in een rechthoekige hardstenen omlijsting met volutesluitsteen enmedaillons op de zwikken; de posten zijn opgevat als brede pilasters met panelen en medaillons; de twee volgende geledingen zien voorzien van gekoppelde rondboogvensters; in de bovenste geleding bevindt zich een rondboognis met een bronzen vrouwenbeeld. Het derde gedeelte telt drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met r.schild, en is voorzien van een hardstenen dakvenster in de vorm van een aedicula; geprofileerde, natuurstenen kruiskozijnen met negblokken en kordonvormende lekdrempels; rondboogdeur in een rechthoekige hardstenen omlijsting met een bolkozijn als bovenlicht. Het laatste gedeelte, één travee en één bouwlaag onder zadeldak met dakkapel, vormt het sluitstuk der gevel, en is voorzien van een kruiskozijn van het hoger beschreven type, en een zijgevel met aandak en schouderstukken. De overige vleugels, gegroepeerd rondom de kleine binnenplaats zijn gelijkaardig van opvatting. (2)

Beschrijving interieur: 

Gaaf bewaard interieur in neoclassicistische en eclectische stijl, rijk versierd met stucwerk. (2)

Beschrijving tuin: 

2006 - Tuintje, afsluitmuur en hek van Paul Saintenoy uit 1902, op de straathoek van de Lombaardstraat en Schrijnwerkersstraat. Hoektuintje als erf bij de huidige Rechtbank van Eerste Aanleg (oud Provincieraadsgebouw), naar ontwerp van Paul Saintenoy uit 1902, begrensd door een verzorgde tuinmuur van drie en een halve travee en een in­rij­poort. Getrapte plint met geprofileerde sokkel en ezelsrug, alles van blauwe hardsteen en vier hekpijlers van hetzelfde, voorzien van een schijfmotief (zoals in de Dokter Willem­straat) en met een afgeronde piramide als bekroning. Zwart­ geschilderd hek van smeedijzer, met vier regels en ronde spijlen met knopbekroning. Inrijpoort met ronde hekstijlen met gestileerde, vereenvoudigde knopbekroning, gelijkaardige spijlen en spijltjes en een blind onderbord. (2)

Algemeen: 

- hoekpand

- perceelgrootte (incl. Lombaardstraat 25): 7418 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Historische stadswandeling Hasselt (s.d.)
Titel: 

Historische stadswandeling Hasselt (s.d.)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
0000
Cover: 
Kunst & oudheden in Limburg (1975)
Titel: 

Kunst & oudheden in Limburg (1975)

Ondertitel: 
Monumentenroutes 1975
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1975
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...