Publicaties Jules Melchior (1848-1920)

Description

* De geneverplaag of het alcoolisme in België (1896);

* Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs (1900);

* Het Opstellen in de Lagere School (1901 e.v., 4dln., i.s.m. D. Lenaerts);

* Nieuw Leesboek voor alle graden der Vlaamsche Volksscholen… (1902 e.v., 6dln., i.s.m. D. Lenaerts);

* Nieuw leesboek van de graden der Vlaamsche Volksscholen. Hogere graden (s.d., 6 dln., i.s.m. D. Lenaerts);

* Handleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen (1902, i.s.m. D. Lenaerts);

* Het rekenen in al de graden der lagere school… (1906-1921, 7 dln., i.s.m. D. Lenaerts);

* De Spraakleer voor alle graden der Vlaamsche Volksscholen… (1904, 2dln., i.s.m. D. Lenaerts);

* Nieuwe Methodiek voor de hedendaaagsche Lagere Scholen in België (1904, i.s.m. D. Lenaerts);

* Nieuwe geschiedenis van België… (1906, i.s.m. D. Lenaerts);

* De Bokkerijders in Belgisch Limburg (1915, bekroond in den prijskamp door het Leesgezelschap van Hasselt in 1913 uitgeschreven);

* De Teuten (1916);

* Joannes Mantelius: Fragment uit de Geschiedenis en Beschrijving van Hasselt (s.d.);

* De inval der Hollanders of De Tiendaagsche Veldtocht. (Limburg en Hasselt in 1830 en 1831) (1919);

* De Aardrijkskunde (s.d., i.s.m. D. Lenaerts);

* Handleiding voor het Nieuw Leesboek (s.d., i.s.m. D. Lenaerts);

* Methode van Rondschrift (s.d., i.s.m. D. Lenaerts);

* Methode van Schuinschrift (s.d., i.s.m. D. Lenaerts);

* Opstellen: Handboek der leeraars (s.d., i.s.m. D. Lenaerts).

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...