Ridder Portmansstraat - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

p. 283
 
Perceestraat (thans Ridder Portmansstraat)
 
Oorspronkelijk stond deze Franse bastaardnaam op het straatnaambord. Hij vond zijn oorsprong in de beraadslagingen die twee jaar lang in de gemeenteraad (in het Frans) werden gevoerd m.b.t. de aanleg van een percée (= doorsteek) die een rechtstreekse verbinding zou worden tussen de markt en het station; de doorsteek zou de Schiervellaan kruisen en ter hoogte van de Boekstraat het nieuwe station bereiken. De rechte en brede straat tussen de Schiervellaan en de Boekstraat werd Bampslaan genoemd.
 
Tegen de bouw van het station op die plaats werd destijds door de Hasselaren hevig verzet aangetekend. Bezwaren werden bij de gemeenteraad ingediend. De bevolking vroeg het bestaande houten stationnetje aan de Sint-Truidersteenweg te behouden en te vergroten. Een ander voorstel had betrekking op de bouw van een nieuw station bij de Begijnenpoel. In 1914 werd door ingenieur Jules Jacobs een ontwerpplan opgemaakt van een groot stationsgebouw in het Runxterveld. Dit plan kreeg nooit een concrete uitvoering.
 
Op 11 november 1869 behandelde de gemeenteraad voor de eerste keer het vraagstuk m.b.t. de onteigening van de huizen van de weduwe de Brabant en van priester Vannes, toen door Vandercapellen bewoond. Het voorstel van het schepencollege werd met vijf stemmen tegen drie verworpen. Op 22 maart 1870 werd het ontwerp met zeven stemmen tegen drie en een onthouding goedgekeurd. De nieuwe straat zou tien meter breed worden. De uitvoering van het plan vergde aanzienlijke uitgaven.
 
Zodra de Franse benaming op het straatnaambord verscheen, gingen er bij de bevolking en in de pers proteststemmen op. Toen de Slicksteen indertijd gedeeltelijk behouden bleef, hadden de stedelingen aan die vroegere toren de naam 'Ezelsberg' gegeven. Nu lieten ze hun ontevredenheid blijken door de nieuwe straat om te dopen tot 'Ezelsstraat'. Veertig jaar later zouden ze het even spottend hebben over de 'Ezelstenen', daarmee de prehistorische zwerfkeien uit het Tommeveld bedoelend, die in de voortuin van het atheneum werden gedeponeerd.
 
De Poel was het zuidelijke hoekhuis van de Perceestraat en de Maagdendries. Dan volgden drie huizen, die in 1872 werden gebouwd. Het laatste daarvan, het hoekhuis met de Schiervellaan, werd gebouwd door notaris Isidoor Goetsbloets-Palmers, die er overleed. Later werd het bewoond door de familie Deré. Het is sedert vele jaren verdwenen. Op die plaats staan thans de provinciale kantoren van een ziekenfonds.
 
Het door dokter Jaak Roelants fraai verbouwde huis van Ridderbeecks besloeg met zijn linkergevel en tuin de hele noordzijde van de straat. Ook dit huis behoort reeds lang tot het verleden. Thans staat er een bankgebouw.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...