You are here

Description

In 1844 was er al een Rijckelstraat op de heide. Toen in 1960 deze straatnaam opnieuw werd ingevoerd ter vervanging van Joseph Weygersstraat, naam die was gegeven na de Tweede Wereldoorlog, veranderde de naam van de oude Rijkelstraat op de Sint-Jansheide in Reyderstraat.

* 1945: "TuiltKuringen / Droevig nieuws. — Tengevolge van een ziekte opgedaan tijdens zijn verplicht verblijf in Duitschland is Joseph Weygers enkele dagen na zijn bevrijding in een hospitaal in Duitschland overleden." (1)

* 1948: "Kuringen / Repatriëring — Vrijdag 31 December, wordt het stoffelijk overschot gerepatrieerd van onze dorpsgenoot Jozef Weygers, geboren te Kuringen op 31 Juli 1924, en na een twee jaren lange tewerkstelling overleden te Bruckmaer…(?) (Duitsland) op 21 April 1945. Het stoffelijk overschot zal te Kuringen (Herckenrodedreef) toekomen om 4 uur. De familieleden, schooljeugd, onderwijzend personeel, afgevaardigden der Katholieke Aktie met vlaggen, gemeentebeambten van Kuringen en Kermt worden ter plaatse verwacht te 15.45 uur. Het stoffelijk overschot wordt nadien overgebracht naar de school van Tuilt, die in rouwkapel wordt herschapen. De wacht wordt er gehouden door de leden van het verbond der weggevoerden Kuringen, Kermt, Stokrooi. Maandag 3 Januari 1949 zal dan in de parochiekerk van Kermt de begrafenis en plechtige lijkdienst plaats hebben te 10.30 uur. De verschillende groepen worden verwacht aan de rouwkapel te Tuilt (school) te 9.30 uur. De weggevoerden te 9 uur stipt. Het plaatselijk bestuur van het V.N.W. doet een warme oproep tot alle weggevoerden om hun lotgenoot en vriend 'n laatste hulde te brengen." (2)

* 1960: "Kuringen / (...) Nieuwe straatnamen. - 't Gemeentebestuur heeft in een zitting vorig jaar (nvdr: 18-10-1959), besloten vele wegen die tot nu toe officieel geen naam droegen een naam te geven. (...) Bij deze gelegenheid wil het ook de wegen die de jongste tijd een nieuwe naam kregen, maar die vroeger een andere naam droegen, hun oude naam terugschenken, terwille van de heemkundige waarde van die oude naam. (...) De straten die van naam zijn veranderd, worden gevolgd door hun oude naam. De nieuwe straten door één of meer personen die er wonen of soms ook door hun ligging. De straatnamen die niet veranderen volgen het eerst. Het aanbrengen van de nieuwe straatnaamborden en huisnummers zal in de loop van deze maand geschieden, zodat tegen 1 juli 1960 deze nieuwe regeling zal in voege treden. (...) e) Wijk Tuilt: (...) De Rijkelstraat (vroeger Jozef Weygersstr.) (...)." (3)

(1) Het Belang van Limburg, 17-05-1945, p. 2.; (2) Het Belang van Limburg, 29-12-1948, p. 6.; (3) Het Belang van Limburg, 01-06-1960, p. 8.

Fiche

Plaats: 
Rijkelstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Joseph Weygersstraat (na WOII tot 18-10-1959)
Bemerkingen: 
Kermt, Tuilt

Referenties

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/06/1960
Pagina('s): 
10
Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/06/1960
Pagina('s): 
8.

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...