You are here

Description

In 1844 was er al een Rijckelstraat op de heide. Toen in 1960 deze straatnaam opnieuw werd ingevoerd ter vervanging van Joseph Weygersstraat, naam die was gegeven na de Tweede Wereldoorlog, veranderde de naam van de oude Rijkelstraat op de Sint-Jansheide in Reyderstraat.

* 1945: "TuiltKuringen / Droevig nieuws. — Tengevolge van een ziekte opgedaan tijdens zijn verplicht verblijf in Duitschland is Joseph Weygers enkele dagen na zijn bevrijding in een hospitaal in Duitschland overleden." (1)

* 1948: "Kuringen / Repatriëring — Vrijdag 31 December, wordt het stoffelijk overschot gerepatrieerd van onze dorpsgenoot Jozef Weygers, geboren te Kuringen op 31 Juli 1924, en na een twee jaren lange tewerkstelling overleden te Bruckmaer…(?) (Duitsland) op 21 April 1945. Het stoffelijk overschot zal te Kuringen (Herckenrodedreef) toekomen om 4 uur. De familieleden, schooljeugd, onderwijzend personeel, afgevaardigden der Katholieke Aktie met vlaggen, gemeentebeambten van Kuringen en Kermt worden ter plaatse verwacht te 15.45 uur. Het stoffelijk overschot wordt nadien overgebracht naar de school van Tuilt, die in rouwkapel wordt herschapen. De wacht wordt er gehouden door de leden van het verbond der weggevoerden Kuringen, Kermt, Stokrooi. Maandag 3 Januari 1949 zal dan in de parochiekerk van Kermt de begrafenis en plechtige lijkdienst plaats hebben te 10.30 uur. De verschillende groepen worden verwacht aan de rouwkapel te Tuilt (school) te 9.30 uur. De weggevoerden te 9 uur stipt. Het plaatselijk bestuur van het V.N.W. doet een warme oproep tot alle weggevoerden om hun lotgenoot en vriend 'n laatste hulde te brengen." (2)

* 1960: "Kuringen / (...) Nieuwe straatnamen. - 't Gemeentebestuur heeft in een zitting vorig jaar (nvdr: 18-10-1959), besloten vele wegen die tot nu toe officieel geen naam droegen een naam te geven. (...) Bij deze gelegenheid wil het ook de wegen die de jongste tijd een nieuwe naam kregen, maar die vroeger een andere naam droegen, hun oude naam terugschenken, terwille van de heemkundige waarde van die oude naam. (...) De straten die van naam zijn veranderd, worden gevolgd door hun oude naam. De nieuwe straten door één of meer personen die er wonen of soms ook door hun ligging. De straatnamen die niet veranderen volgen het eerst. Het aanbrengen van de nieuwe straatnaamborden en huisnummers zal in de loop van deze maand geschieden, zodat tegen 1 juli 1960 deze nieuwe regeling zal in voege treden. (...) e) Wijk Tuilt: (...) De Rijkelstraat (vroeger Jozef Weygersstr.) (...)." (3)

(1) Het Belang van Limburg, 17-05-1945, p. 2.; (2) Het Belang van Limburg, 29-12-1948, p. 6.; (3) Het Belang van Limburg, 01-06-1960, p. 8.

Fiche

Plaats: 
Rijkelstraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Joseph Weygersstraat (na WOII tot 18-10-1959)
Bemerkingen: 
Kermt, Tuilt

Referenties

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatbenamingen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/06/1960
Pagina('s): 
10
Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)
Titel: 

Kuringen / Nieuwe straatnamen (1960)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/06/1960
Pagina('s): 
8.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...